2010

Kvietimas dalyvauti ekspertų paslaugų teikimo konkurse

2010 04 28
Higienos institutas, įgyvendindamas projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (SFMIS numeris: VP1-4.3-VRM-02-01-001, 2010 m. balandžio 28 d. Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai Nr.31 (pirkimo numeris 88317)), paskelbė supaprastintą atvirą konkursą ekspertų paslaugoms įsigyti.

Projektu siekiama sukurti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemą, kuri atitiktų šiuolaikinius reikalavimus ir padidintų viešojo administravimo sistemos funkcionavimo efektyvumą. Tinkamam ir kokybiškam projekte numatytų veiklų įgyvendinimui reikalingos ekspertų žinios ir patirtis rengiant tyrimo instrumentus, sudarant tyrimo grupes, organizuojant ir vykdant duomenų rinkimą, analizuojant surinktus duomenis, rengiant darbo grupių ataskaitų projektus, o taip pat konsultuoti, rengiant apibendrinantį ataskaitos projektą.

Konkurso sąlygos (atsisiųsti).

Dėl informacijos kreiptis: Vytenė Jankauskienė, tel. 262 9055, el.p.: vytene@hi.lt.