2010

Higienos instituto Taryba informuoja

2010 04 27
Šių metų balandžio 26 dieną įvyko Higienos instituto Tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtintos keturios baigiamosios ir trys tarpinės mokslinių darbų ataskaitos.

Baigiamojoje ataskaitoje “Sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai Lietuvoje 1995-2008 metais ir teisės aktų įtaka profesinių ligų nustatymui” detaliai išanalizuoti sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai ir struktūra 1995-2008 metais, išanalizuoti konfliktinių (ginčytinų) profesinių ligų atvejų pokyčiai ir struktūra 1998-2008 metais, išnagrinėti teisės aktai, reglamentuojantys profesinių ligų tyrimą, nustatymą ir kompensavimą 1993-2008 m. ir įvertinta teisės aktų įtaka profesinių ligų nustatymui.

Baigiamosios ataskaitos „Antibiotikų suvartojimo ypatumai Lietuvos ligoninėse ir suvartojimą įtakojantys veiksniai” rezultatai parodė, kad būtina parengti nacionalines gydymo bei profilaktikos antibakteriniais vaistais rekomendacijas bendrojo pobūdžio ligoninėse, pakeisti teisės aktus ir užtikrinti visų tyrimų prieinamumą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, kur galimas antibiotikų skyrimas.

„Hospitalinių infekcijų, jų rizikos veiksnių paplitimas ir infekcijų valdymo būklė slaugos ligoninėse” baigiamojoje ataskaitoje teigiama, kad hospitalinių infekcijų paplitimas slaugos ligoninėse yra didesnis už hospitalinių infekcijų paplitimą bendrojo pobūdžio ligoninėse, tačiau panašus į paplitimą kitų šalių panašaus pobūdžio įstaigose. Nemažas rizikos veiksnių paplitimas, išimtinai empirinis antibiotikų skyrimas, ne visose ligoninėse tinkamai taikomi infekcijų kontrolės ir prevencijos metodai parodė būtinybę skirti didesnį dėmesį infekcijų valdymui slaugos įstaigose.

Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) Lietuvoje finansuojamas tyrimas „Žmonių, užsikrėtusių ŽIV (sergančių AIDS), pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje“ atskleidė užsikrėtusių ŽIV (sergančių AIDS) žmonių individualią patirtį ir pažeidžiamumą Lietuvoje. Gautos naujos žinios apie jų diskriminacijos ir stigmos patirtį visuomenėje, nustatytos kliūtys ir barjerai, trukdantys tokiems žmonėms, gauti sveikatos priežiūros paslaugas, mokytis, įsidarbinti. Atskleistas švietimo, sveikatos priežiūros, darbo rinkos (darbdavių) ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų požiūris į užsikrėtusius ŽIV (sergančius AIDS) žmones.

Taipogi Tarybos nariai pritarė mokslinio tyrimo „Smurto prieš vaikus paplitimo Lietuvoje, jo priežasčių ir taikomo prevencinio modelio vertinimas” paraiškai, pateiktai Lietuvos mokslo tarybai   bei  patvirtino tarpines  vykdomų mokslinių darbų ataskaitas:
-    „Mirtingumo nuo išvengiamų priežasčių netolygumų raida Lietuvoje 2009-2011”,
-    „Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 metų programos vertinimas”,
-    „Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai 2008-2010 m.”

Plačiau su mokslinių tyrimų baigiamosiomis ataskaitomis galima susipažinti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Tyrimai" -> "Įvykdytų projetų archyvas“.

Daugiau informacijos:
Dr. Virginija Kanapeckienė
Higienos instituto tarybos mokslinė sekretorė
Tel. (8-5) 262 5479, el. paštas virginija.kanapeckiene@hi.lt.