2011

Konferencijoje aptartas ryšys tarp visuomenės sveikatos ir gerovės

2011 11 22

2011 m. lapkričio 9 - 12 d. Kopenhagoje (Danija) vyko 4 - oji Europos visuomenės sveikatos konferencija „Visuomenės sveikata ir gerovė – gerovės vystymas ir visuomenės sveikata“ (angl. „Public Health and Welfare – Welfare development and public health“), kurios tikslas – parodyti ryšį tarp visuomenės sveikatos ir gerovės.

Konferencijoje pristatyti duomenys parodė, kad visuomenės sveikata ženkliai priklauso nuo gyvenimo sąlygų, gyventojų pajamų, darbo ir aplinkos sąlygų. Skirtingose sesijose pristatyti įvairių šalių vykdomi sveikatos netolygumų tyrimai parodė ne tik registrų duomenimis pagrįstų tyrimų, bet ir papildomų apklausų tyrimų svarbą. O Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ekspertai pažymėjo, kad vertinti ekspozicijos netolygumus Europoje yra labai sudėtinga, nes beveik nėra vienodų rodiklių, kuriuos stebėtų visos šalys. Taip pat konferencijos metu buvo akcentuojamas visuomenės sveikatos tyrimų rėmimas bei jų svarba Europoje.

Konferencijos metu buvo galimybė susipažinti su daugiau nei 200 stendinių pranešimų, kurie suteikė žinių apie kitose šalyse vykdomus projektus, atliekamus tyrimus, jų metodikas ir rezultatus.

Taip pat konferencijos metu vyko PHIRE projekto (angl. „Public Health Innovation and Research in Europe“) valdybos susitikimas, kuriame Lietuvą atstovavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė dr. L. Narkauskaitė.

Šioje konferencijoje dalyvavo Higienos instituto atstovai: direktorius dr. R. Jankauskas, Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. R. Valintėlienė bei kitų įstaigų visuomenės sveikatos specialistai.

Konferenciją organizavo Europos visuomenės sveikatos asociacija (angl. „The European Public Health association” – EUPHA) kartu su Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacija (angl. „The Association of Schools of Public Health in the European Region“ - ASPHER) ir Danijos visuomenės sveikatos draugija (angl. „The Danish Society of Public Health“ - DSOP).

Daugiau informacijos suteikiama tel.: 8 52 62 8513 arba el. paštu: laura.narkauskaite@hi.lt