2011

Įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT darbo grupės pasitarimas dėl sergamumo statistikos

2011 11 21

Šių metų lapkričio 15-16 dienomis Liuksemburge įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT darbo grupės „Sergamumo statistika“ (angl. „Task Force on morbidity statistics“ - TF MORB) pasitarimas, kuriame Lietuvą atstovavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė.

Be Lietuvos, šiame pasitarime taip pat dalyvavo Estijos, Suomijos, Italijos, Prancūzijos, Airijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos šalių bei Eurostat'o atstovai.

Susitikime EUROSTAT‘o atstovai pristatė sergamumo statistikos metodologijos bei trumpojo ligų sąrašo rengimo istoriją, etapus bei naujos darbo grupės „Sergamumo statistika“ uždavinius. Grupės darbas bus naudojamas, tvirtinant reglamento „Dėl Europos Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą ir saugą darbe“ įgyvendinimo teisės aktus sergamumo statistikos srityje. Po to ši statistika taptų privaloma Europos šalyse ir būtų teikiama EUROSTAT‘ui.

Per pusantrų metų darbo grupė turi parengti: 
1. 16 šalių bandomųjų sergamumo statistikos projektų analizę; 
2. Atnaujinti sergamumo statistikos trumpąjį ligų sąrašą bei metodologiją.

Pasitarime buvo apsvarstyti grupės darbo etapai, grupės susitikimų bei telefoninių konferencijų laikas. Projektų analizei atlikti nutarta:
• parengti apibendrinančias duomenų šaltinių bei suskaičiuotų rodiklių lenteles pagal šalių bandomųjų sergamumo statistikos projektų rezultatus;
• išanalizuoti šias lenteles, pateikiant aprašymą, apimantį trūkstamus duomenis, pateiktų duomenų analizę, ypač jų palyginamumo prasme;
• remiantis atlikta analize, parengti trumpojo ligų sąrašo bei sergamumo statistikos metodologijos naujas versijas.

Darbo grupė aptarė apibendrinančių duomenų šaltinių bei rodiklių lentelių šablonus, pasiskirstė darbais. Visas darbas turi būti baigtas iki 2013 m. birželio mėn.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu: rita@lsic.lt.