2011

Ekspertų pasitarimas dėl sveikatos stiprinimo darbo vietose

2011 11 15

Šių metų lapkričio 10 dieną Ispanijoje, Bilbao įvyko trečiasis tarptautinis ekspertų grupės susitikimas dėl “Sveikatos stiprinimo darbe“ politikos formavimo ir priemonių įgyvendinimo ES šalyse (angl. WHPEG - „Workplace health promotion expert group”), kurio tikslas  buvo  ieškoti holistinio, integralaus požiūrio, formuojant „gerą savijautą darbe“ ir tinkamų būdų, padedančių užtikrinti  saugią sveikatai darbo aplinką.

Demografinių  rodiklių pokyčiai Europoje formuoja naujus iššūkius tiek įmonėms,  jų darbuotojams, tiek ES šalių vyriausybėms. Remiantis mokslininkų prognozėmis, visuomenei būdinga senėjimo tendencija. Jų skaičiavimu, pagyvenusių žmonių santykis visuomenėje gali pasikeisti nuo 25.4 proc. esamu laikotarpiu iki 53.5 proc. 2060 metais. Todėl „geros sveikatos išsaugojimas darbe“ yra gyvybiškai svarbus ne tik atskiriems individams, bet ir visai visuomenei.

Susitikimą organizavo Europos sąjungos agentūra saugai darbe ir sveikatai (EU-OSHA), kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra sukurti geresnes darbo sąlygas, sumažinti sveikatos nelygybę (netolygumus) ir skatinti sveiką bei aktyvų gyventojų senėjimą.

„Sveikatos stiprinimo darbe“ ekspertų grupės susitikimo metu buvo išnagrinėtos ir suvienodintos  ES šalių naudojamos sąvokos, apibrėžiančios „gerą savijautą darbe“, šalys pristatė savo gerosios praktikos pavyzdžius, buvo išsiaiškintos šalių  pagrindinės organizacijos, atsakingos už šios politikos formavimą ir įgyvendinimą bei šalyse vykdomas strategines priemones bei programas. Susitikime buvo apibendrinti siūlymai ir numatytos svarbiausios priemonės 2012 metams, kurios prisidėtų prie „geros savijautos darbe“ įgyvendinimo ir sklaidos.

Susitikime dalyvavo Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO), Europos Komisijos ir 9-ių ES šalių atstovai. Lietuvą šiame susitikime atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė.

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Eičinaitė-Lingienė tel. 8 5 212 1969 arba el. paštu: raimonda@dmc.lt.