2011

Išleistas mokslinis leidinys „Sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai Lietuvoje 1995–2008 metais ir teisės aktų įtaka profesinių ligų nustatymui“

2011 11 04

Išleistas Higienos instituto Mokslo darbų trečiasis numeris, kuriame pateikti sergamumo profesinėmis ligomis, ginčytinų profesinių ligų atvejų ir teisės aktų, reglamentuojančių profesinių ligų tyrimą, nustatymą ir kompensavimą, tyrimo rezultatai.

Šis leidinys turėtų sudominti visuomenės sveikatos tyrėjus, profesinės sveikatos ir darbų saugos specialistus, taip pat darbo inspektorius, įmonių darbdavių ir darbuotojų atstovus, o ypač sveikatos politikus ir administratorius, kurie ieško įrodymais pagrįstų profesinių ligų prevencijos sprendimų.

Neigiama profesinių ligų įtaka kiekvienos šalies ūkiui ir bendrajam sveikatos lygiui įrodyta tyrimais. Lietuvoje profesinio sergamumo problemos dažniausiai siejamos su darbo sąlygomis, nepakankamai efektyviu sveikatos priežiūros specialistų darbu, socialinėmis ir ekonominėmis problemomis. Šiuo tyrimu nustatyta, kad ir tam tikri teisės aktai turėjo įtakos sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiams Lietuvoje 1995–2008 metais. 

Leidinys padės geriau suprasti profesinių ligų nustatymo problematiką, ieškant būdų šių ligų tyrimo, nustatymo ir kompensavimo procedūroms optimizuoti, jas pagrindžiant moksliniais tyrimais.

Leidinį bus galima rasti Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniau universiteto, Mykolo Riomerio universiteto, Lietuvos mokslo akademijos, Lietuvos medicinos, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje, Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje, Kauno apskrities viešojoje, Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje ir Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekose.

Daugiau informacijos apie leidinį suteiks dr. Remigijus Jankauskas tel. (8 5) 262 4583 arba el. p. jank@dmc.lt.