2010

Naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris

2010 03 31
Pirmajame šių metų „Visuomenės sveikatos“ numeryje pristatomos trys probleminės literatūros apžvalgos apie visuomenės sveikatos priežiūrą, kaip asmens teisės į sveikatą įgyvendinimo priemonę, informuoto asmens sutikimo sampratos raidą sveikatos priežiūroje,  tabakui specifinius n-nitrozoaminus ir vėžio riziką  bei  aštuoni originalūs straipsniai, skirti suaugusių Lietuvos gyventojų rūkymo įpročiams 1994-2008 m,  sergamumo prostatos vėžiu ir invalidumo nuo jo sąsajoms savivaldybėse, branduolinės medicinos darbuotojų vidinės apšvitos, gydymo įstaigų slaugytojų patiriamo negatyvaus elgesio sąsajoms su sveikatos sutrikimais, studentų alkoholio vartojimo ir kitoms problemoms nagrinėti.

Redakcijos skilties straipsnis skirtas smurtui kaip aktualiai visuomenės sveikatos problemai pristatyti. Visuomenės sveikatos praktikos rubrikoje pateikiama trumpa informacija apie 2009 metais užregistruotas profesines ligas Lietuvoje ir teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinį tobulinimą, papildymą.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti mūsų tinklapyje www.hi.lt skyrelyje žurnalas „Visuomenės sveikata“.