2010

Mokymai infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2010 03 26
Higienos institutas 2009 m. kovo mėn. 24-25 d. organizavo ir vykdė vienos dienos mokymo kursus „Infekcijų paplitimo tyrimas“, skirtus infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, atsakingiems ar dalyvaujantiems infekcijų epidemiologinėje priežiūroje asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Kursus sėkmingai baigė 19 dalyvių.

Šių mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su hospitalinių infekcijų apibrėžimais ir registravimo kriterijais, paplitimo tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu, tyrimo anketos pildymu ir duomenų suvedimu į elektroninę duomenų formą EpiData programoje. Buvo aptartos pagrindinės paplitimo tyrimo anketos pildymo klaidos. Teorinės žinios buvo įtvirtintos praktinių užsiėmimų metu.

Žinios įgytos mokymų metu bus pritaikytos š. m. balandžio mėn. atliekant infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Lietuvoje infekcijų paplitimo tyrimai jau antri metai privalomai atliekami vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465). 2009 m. duomenis pateikė 42,1%  (61 iš 145) stacionarines paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 261 6681 arba el. p. jolanta.asembergiene@hi.lt .

Kursus baigusiųjų sąrašas (atsiųsti)

Kursų akimirkos (atsiųsti)