2010

Apskritojo stalo diskusija vaikų sveikatos stebėsenos klausimais

2010 03 17
Šių metų kovo 5 dieną Higienos institute įvyko apskritojo stalo diskusija vaikų sveikatos stebėsenos klausimais. Susitikimo tikslas buvo aptarti šiuo metu vykdomos vaikų sveikatos stebėsenos plėtojimo poreikį, siekiant objektyviau atskleisti vaikų sveikatos būklę šalyje, taip pat užtikrinti jos vykdymą vietiniu -  savivaldybių lygiu. Diskusijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Valstybinio aplinkos sveikatos centro, Vilniaus universiteto specialistai bei Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Šiaulių visuomenės sveikatos biurų atstovai.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos išteklių skyriaus vedėja Rita Gaidelytė pristatė nacionaliniu lygiu kaupiamos informacijos privalumus ir trūkumus, pagrindinius vaikų sveikatą apibūdinačius rodiklius, naudojamus SVEIDRA informacinėje sistemoje (atsiųsti).

Valstybinio aplinkos sveikatos centro specialistė Liuda Ciesiūnienė pristatė Europos Komisijos finansuojamo tarptautinio  projekto „Vietos (regiono) lygmens rodiklių panaudojimas visuomenės sveikatos gerinimui Europoje“ (angl. Use of Sub-national indicators to Improve Public Health in Europe) rekomenduotus sveikatos rodiklius.

Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro vadovė Neringa Tarvydienė pristatė biuro patirtį renkant ir analizuojant informaciją apie vaikų sveikatą pagal „Vaiko sveikatos pažymėjimo“ formos Nr. 027-1/a informaciją (atsiųsti). Apibendrindama biuro vadovė pažymėjo, kad gydytojai nevisuomet tinkamai užpildo šias formas vaikų sveikatos profilaktinio tikrinimo metu, tačiau jose esanti informacija gali būti ir turėtų būti panaudojama vaikų sveikatos stebėsenai, visų pirma - vietiniu lygiu - savivaldybėse ir net atskirų ugdymo institucijų, o taip pat surenkama ir analizuojama nacionaliniu lygiu.

Diskusijose kalbėję visuomenės sveikatos biurų atstovai pasidalino savo patirtimis vykdant vaikų sveikatos stebėseną, naudojantis nacionaliniais rodikliais.  Siekiant pagerinti vaikų sveikatos stebėseną nacionaliniu lygiu ir vietiniu (savivaldybių) lygiu pasitarime buvo pasiūlyta:
•    pakeisti „Vaiko sveikatos pažymėjimo“ formą Nr. 027-1/a ir parengti jos pildymo aprašą;
•    inicijuoti duomenų apie vaikų sveikatą pagal formą Nr. 027-1/a surinkimą iš savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir analizę;
•    koreguoti vaikų sveikatą apibūdinančius rodiklius, pateikiamus Sveikatos informacijos centro ataskaitose.

Daugiau informacijos teirautis: Rolanda Valintėlienė, tel. (8 5) 2618390 arba el. paštu: rolanda.valinteliene@hi.lt, Rita Sketerskienė tel. (8 5) 260 4716 arba el. paštu: rita.sketerskiene@sam.lt.