2010

Higienos institutas pradeda vykdyti tarptautinį smurto prevencijos projektą

2010 02 10
Higienos institutas pradeda vykdyti tarptautinį smurto prevencijos projektą „Building Policy to Prevent Violence”, kurio pagrindinis tikslas – efektyvios smurto prevencijos diegimas, plėtojant tarpžinybinį ir tarptautinį bendradarbiavimą. Vykdant projektą pirmiausia numatomas įgyvendinamų nacionalinių ir regioninių smurto prevencijos programų efektyvumo vertinimas.

Smurtas kelia grėsmę ne tik žmogaus saugumui, gerovei, bet ir gyvybei bei sveikatai, todėl smurto prevencija yra pripažinta vienu iš visuomenės sveikatos prioritetų. Pasaulyje per metus dėl smurto žūsta apie 1,6 milijono žmonių ir ne mažiau kaip 16 milijonų žmonių patiria traumas. Lietuvoje traumos yra trečia pagal dažnumą mirties priežastis, o tarpasmeninio smurto rodikliai yra vieni iš aukščiausių Europos Sąjungoje. Skirtingų Lietuvos institucijų pateikiamomis statistikomis ir tyrimų duomenimis, fizinio ir psichologinio  smurto paplitimas šalyje yra didelis, ypatingai paplitęs smurtas prieš vaikus, patyčios mokyklose, psichologinis smurtas darbe, savižudybės ir kt. Tačiau stebimos ir mažėjimo tendencijos: mažėja registruotų smurto prieš moteris atvejų, savižudybių skaičius. 

2009 metų gruodžio mėn. pradėtas vykdyti tarptautinis smurto prevencijos projektas „Building Policy to Prevent Violence” tęsis du metus. Pagrindinis projekto iniciatorius – Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO), parneriai -  PSO Smurto prevencijos grupė, Škotijos St. Andrews universiteto Visuomenės sveikatos mokykla bei Škotijos Nacionalinis smurto mažinimo skyrius, Pietų Afrikos Respublikos Vakarų kyšulio provincijos Sveikatos apsaugos ministerija. Lietuvoje šį projektą koordinuos Higienos institutas, tačiau numatomas ir kitų partnerių dalyvavimas. Vienas iš projekto fragmentų – regioninis, bus įgyvendinamas Klaipėdos mieste.

Pirmieji projekto partnerių ir potencialių dalyvių susitikimai įvyko šių metų vasario 9-11 dienomis Vilniuje. Sveikatos apsaugos ministerijoje buvo organizuotas pasitarimas, kuriame  dalyvavo svečiai iš PSO, Škotijos, Pietų Afrikos Respublikos bei Higienos instituto, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų  atstovai. Šio susitikimo metu buvo aptarta esama situacija, vykdomos programos, pradedamo įgyvendinti projekto tikslai, apibrėžti jo įgyvendinimo mechanizmai, aplankytos Vilniuje ir Klaipėdoje smurto prevencijos projektus vykdančios ir koordinuojančios institucijos.

Projekto metu numatoma išanalizuoti situaciją Lietuvoje ir identifikuoti smurto prevencijos poreikius, pateikti rekomendacijas smurto prevencijos programų rengimui, skatinti įvairių sektorių bendradarbiavimą, tobulinti pareigūnų ir specialistų žinias.

Daugiau informacijos teirautis: Rolanda Valintėlienė, tel. 8 52 618390 arba el. paštu: rolanda.valinteliene@hi.lt.