2010

Kvietimas dalyvauti įgyvendinant ES projektą

2010 02 08
KVIETIMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, VADYBOS SPECIALISTAMS TEIKTI PARAIŠKAS TERMINUOTAM DARBUI GRUPIŲ VADOVAIS IR VYKDYTOJAIS

Higienos institutas, įgyvendindamas projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas” Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001, kviečia norinčius dirbti grupių vadovais ir specialistais (darbų vykdytojais).

Darbo grupės sudaromos šioms projekto veikloms atlikti:
1.    Valstybės biudžeto finansuojamų VSP specialistų rengimo tyrimas bei įvertinimas (darbo trukmė iki 4 mėn.);
2.    VSP specialistų poreikio nustatymas, atsižvelgiant į esamus teisės aktus, strateginius planus ir programas (darbo trukmė iki 4 mėn.);
3.    Išanalizuoti Lietuvos VSP specialistų rengimo patirtį ir jos atitikimą geros tarptautinės praktikos standartams (darbo trukmė iki 3 mėn.);
4.    Įvertinti Lietuvos VSP specialistų atitikimą pasikeitusiems darbo rinkos poreikiams (suinteresuotų grupių ir ekspertų požiūriu) (darbo trukmė iki 4 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai darbo grupės vadovams:
•    Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas (mokslinis laipsnis būtų privalumas);
•    Kiekybinių ir/ar kokybinių tyrimo metodų išmanymas;
•    Tyrimų, studijų ir analizių planavimo ir įgyvendinimo patirtis ne mažesnė 3 metų;
•    Sėkmingo vadovavimo bent 1 projektui, darbo grupei, kolektyvui patirtis;
•    Lietuvos Respublikos VSP sistemos išmanymas (darbo patirtis VSP viešojo administravimo, VSP ar asmens sveikatos priežiūros ir kitose įstaigose, įgyvendinančiose priemones, skirtas ligų ir traumų profilaktikai, sveikatai išsaugoti ir stiprinti, būtų privalumas;
•    Supratimas apie VSP specialistų rengimą ir tobulinimą (patirtis žmogiškųjų resursų srityje būtų privalumas);
•    Anglų kalbos mokėjimas;
•    Kompiuterinis raštingumas.

Kvalifikaciniai reikalavimai specialistams:
•    Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
•    Dalyvavimas renkant ir tvarkant tyrimų ir/ar statistinių ataskaitų duomenis (atsakingas vykdytojas);
•    Pareigingumas, organizuotumas ir kruopštumas;
•    Anglų kalbos mokėjimas;
•    Kompiuterinis raštingumas.

Pageidaujantys įsidarbinti turėtų atsiųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir nurodyti dominančią veiklą iki 2010 m. vasario 17 d., trečiadienio, elektroniniu paštu vytene@hi.lt.

Atrinkti kandidatai bus informuoti elektroniniu paštu arba telefonu, nurodytu gyvenimo aprašyme. Kiti pareiškėjai nebus informuojami.

Daugiau informacijos tel. (8-5) 262 9055, Vytenė Jankauskienė