2010

Higienos institutas įsijungia į „ImPrim“projektą

2010 02 02
Higienos institutas įsijungia į naują Baltijos jūros šalių regiono projektą „ImPrim“ („Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems“), kurio iniciatorius – Švedijos tarptautinio sveikatos priežiūros bendradarbiavimo komitetas.

Projekto tikslas – pagerinti regiono šalių gyventojų sveikatą tolygiai paskirstant aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Juo siekiama suteikti projekto dalyviams galimybę susipažinti su kitų šalių patirtimi ir pasiekimais ir išbandyti jų tinkamumą konkrečiame nacionaliniame kontekste. Taip siekiama užpildyti spragą pirminės sveikatos priežiūros grandyje, kuri dėl  įvairių priežasčių, negali tinkamai įvykdyti dalies savo misijos, ypač ligų pirminės profilaktikos srityje, ir kur visuomenės sveikatos tarnybos galėtų sėkmingai bendradarbiauti.

Projekto metu numatyta nagrinėti pirminės sveikatos priežiūros (PSP) integravimo į regioninio vystymo planus, PSP išvystymo planų rengimo strategijas (koordinatorius – dr. V.Jurkuvėnas). Atskira priemone projekte numatytas Higienos instituto pasiūlytas pilotinis projektas „Sveikatos sinergija” (koordinatorius – dr. R.Gurevičius). Pilotinio projekto metu bus ištirtos, pasiūlytos ir išbandytos pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros sektorių bendradarbiavimo galimybės, parengti šių veiklų integravimo siūlymai.

Daugiau informacijos gali suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas tel. 8 52 629709 arba el. paštu: vjurkuvenas@hi.lt ir dr. Romualdas Gurevičius tel. 8 52 773301 arba el. paštu: guro@hi.lt.