2010

Išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėsena

2010 01 26
Įgyvendinant Asbesto šalinimo programą Higienos institutas koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą Išorinės ir darbo aplinkos oro užterštumo asbestu stebėseną. Savivaldybės 2009 m. jau pradėjo inventorizuoti viešojo naudojimo, gyvenamuosiuose ir kituose namų valdų pastatuose esančius gaminius, turinčius asbesto, ir rinkti paraiškas iš gyventojų ir įstaigų užterštumo asbestu stebėsenai atlikti.

2009 metais surinkta dvylika paraiškų: septynias jų pateikė fiziniai asmenys, penkias - įmonės (vaikų lopšeliai-darželiai, slaugos namai ir biblioteka). Paraiškas pateikė Kauno (6), Panevėžio (3), Klaipėdos (2)  ir Vilniaus (1) apskričių savivaldybės.

Paraiškas savivaldybėms atlikti užterštumo asbestu stebėseną išorinėje aplinkoje turi teisę pateikti juridiniai ir fiziniai asmenys ir visuomeninės organizacijos. Informaciją apie asbesto, esančio darbo aplinkoje, keliamą pavojų darbuotojų sveikatai Valstybinei darbo inspekcijai teikia asbesto stebėseną vykdančios savivaldybės arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam kilo įtarimas apie užterštumą asbestu.

Remiantis Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos asbesto tyrimų duomenimis, darbo aplinkoje buvo nustatytas tik vienas atvejis, kai asbesto ore koncentracija 1,5 karto viršijo ribinį dydį 0,1 pl/cm3 (plaušelio viename kubiniame centimetre). Tokia asbesto ore koncentracija buvo nustatyta ardant izoliacines medžiagas, turinčias asbesto. Kadangi buvo dirbama uždaroje zonoje ir naudojamos tinkamos asmeninės apsaugos priemones, rizika aplinkai ir kitiems darbuotojams buvo sumažinta iki minimalios laiku.

Vienu atveju asbestas buvo identifikuotas gyvenamosiose patalpose - po grindimis. Gyventojai patys ėmėsi iniciatyvos: sustabdė remonto darbus, išvežė pavojingas atliekas, išvalė patalpas. Susirūpinimą kelia tai, kad techninėje pastato dokumentacijoje nebuvo nurodyta jokių duomenų apie grindų medinių konstrukcijų impregnavimo medžiagą.

Vykdant darbus su asbestu, privalu laikytis saugaus darbo taisyklių: izoliuoti darbo vietą, paviršius drėkinti, naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą, vengti laužyti ir mėtyti asbesto turinčias medžiagas, nenaudoti elektrinių įrankių, asbesto turinčias atliekas tvarkingai supakuoti į polietileną ir išvežti į pavojingų atliekų surinkimo aikšteles.

Daugiau informacijos suteiks dr. Gražina Smolianskienė el. p. grazina.smolianskiene@dmc.lt arba tel. 8 52 12 25 89.