2010

Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijai išduotas naujas Atestavimo pažymėjimas

2010 01 12
2009 m. gruodžio mėn. įvyko Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos įvertinimas pagal Kompetencijos reikalavimus rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms. Gautas naujas Įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimas Nr. PR-22 (atsiųsti), kuris galioja iki 2014-12-11. Laboratorija atestuota atlikti cheminių veiksnių (lakiųjų organinių junginių, sunkiųjų metalų, toksinių dujų, įkvepiamosios ir alveolinės frakcijų dulkių, asbesto ir kitų plaušelių) darbo aplinkoje tyrimus ir sunkiųjų metalų tyrimus žmogaus biologinėse terpėse.

Vienas iš laboratorijos veiklos uždavinių – dalyvauti Asbesto šalinimo programos priemonių įgyvendinime. Šios programos tikslas - palaipsniui ir saugiai pašalinti iš aplinkos pavojų keliančius asbesto turinčius gaminius. Atliekant darbus, laboratorija nustato asbesto plaušelių kiekį išorinės ir darbo aplinkos ore.

Lietuvoje trūksta specifinių žinių ir bendro supratimo apie asbestą ir jo keliamą pavojų sveikatai. Vykdant Asbesto šalinimo programos ir kitas priemones Higienos institutas periodiškai informuoja visuomenę apie asbesto keliamą pavojų sveikatai. Paruoštas informacinis leidinys „Asbesto sukeltų ligų prevencija Lietuvoje“ (atsiųsti). Taip pat nesenai asbesto tema publikuotas Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos vyr. mokslo darbuotojos dr. Gražinos Smolianskienės straipsnis „Asbestas namuose – pavojus tau ir tavo artimiesiems“ periodiniame žurnale „Supernamai“ 2009 Nr.3 (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 212 3249 arba el. paštu danutea@dmc.lt.