2010

Profesinių ligų valstybės registro 2009 m. ataskaita

2010 01 08
Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre 2009 m. užregistruoti 846 profesinių ligų atvejai. Palyginus su 2008 m., tai 18 proc. mažiau. Profesinės ligos nustatytos 570-čiai asmenų.

Profesinių ligų struktūra iš esmės nesikeitė. Daugiausia užregistruota profesinių kaulų ir raumenų (47 proc.), ausies (31 proc.) ir nervų sistemos (19 proc.) ligų. Pagrindiniai profesinių ligų rizikos veiksniai buvo fizikiniai – vibracija ir triukšmas bei ergonominiai (biomechaniniai) – krovinių pernešimas, kėlimas, pasikartojantys ir įvairiapusiški darbo judesiai, darbo poza.

Beveik 2/3 besikreipiančiųjų dėl profesinės ligos nustatymo sudarė įrenginių, mašinų operatoriai bei surinkėjai (65 proc.), beveik 1/3 – kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai (26 proc.). Pagal užregistruotų profesinių ligų atvejų skaičių dominavo dirbantys statybos (31 proc.), apdirbamosios pramonės (28 proc.) ir žemės ūkio ir miškininkystės (15 proc.) įmonėse.

Daugiausia profesinių ligų 2009 m. užregistruota gyvenantiems Telšių (22 proc.) ir Šiaulių apskrityse (18 proc.), mažiausia – gyvenantiems Tauragės ir Marijampolės apskrityse (po 3 proc.). 85 proc. profesinių ligų užregistruota 50 metų ir vyresnio amžiaus asmenims. 82 proc. profesinių ligų teko vyrams, moterims – tik 18 proc. 39 proc. profesinių ligų užregistruota nedirbantiems asmenims.

Daugiausia profesinių ligų per registro egzistavimo laikotarpį (nuo 1994 m.) buvo užregistruota 2006 m. (1447 atvejai), o pastaruosius keletą metų jų nustatoma vis mažiau. Tačiau tai nebūtinai reiškia, jog profesinių ligų iš tikrųjų mažėja. Kintant darbo sąlygoms, kartu keičiasi profesinės patologijos struktūra, o „atpažinti“ naujas profesines ligas inertiškai profesinių ligų nustatymo sistemai reikia laiko. Dirbančiųjų motyvacijai nustatyti profesinę ligą taip pat turi įtakos socialinės ir ekonominės sąlygos.

Plačiau su Profesinių ligų valstybės registro veikla ir jo pateiktomis ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje "Registrai" → „Profesinių ligų registras“.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt