2011

Išleistas mokslinis metodinis leidinys „Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tinkamiausi tyrimo ir vaizdavimo metodai“

2011 10 13

Išleistas Higienos instituto Mokslo darbų antrasis numeris, kuriame Sveikatos informacijos centro vadovas, med.dr. R.Gurevičius, remdamasis  atlikto mokslo-tiriamojo darbo ataskaitos „Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tinkamiausių tyrimo ir vaizdavimo metodų paieška, optimizavimas ir aprobavimas“ duomenimis,  apibendrino savo ir kitų tyrinėtojų patirtį sveikatos netolygumų tyrimo ir jų grafinio atvaizdavimo srityje.  

Šis leidinys - tai metodinė medžiaga, kuria galima naudotis tiek moksliniame, tiek praktiniame darbe, analizuojant sveikatos netolygumus, sudarant sveikatos netolygumų žemėlapius, geriau suvokiant pirminių duomenų kokybės ir tinkamo statistinio jų apdorojimo svarbą.

Šiame darbe pasiūlytas optimalus pirminių duomenų rinkimo, apskaičiavimo ir jų kokybės įvertinimo algoritmas, pristatomas aprobuoti tinkamiausias grafinės ligų paplitimo vizualizacijos metodas.

Leidinys padės geriau suprasti sveikatos netolygumų nustatymo principus erdvėje, priklausomai nuo keliamo tikslo ir uždavinių bei analizuojamos problemos dydžio. Leidinyje aprašyta aplinkos, ligos ir jų kartografavimo istorinė apžvalga, jos metodika bei pateikti pagrindiniai geografinio ligos paplitimo analizės metodai, išvados ir pasiūlymai.

Leidinys skirtas pradedantiesiems epidemiologams bei savivaldybėse dirbantiems visuomenės  sveikatos specialistams.

Leidinį galima rasti Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniau universiteto, Mykolo Riomerio universiteto, Lietuvos mokslo akademijos, Lietuvos medicinos, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje, Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje, Kauno apskrities viešojoje, Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje, Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekose.

Daugiau informacijos apie leidinį suteiks Dr. Romualdas Gurevičius tel: 8 52 62 2781 arba el. paštu: guro@hi.lt.