2011

Konferencija „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“ 2011 m. spalio 20 d., Vilniuje

2011 10 10

Gerbiami kolegos,

kviečiame dalyvauti konferencijoje „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“, kuri įvyks spalio 20 d. viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje „Humanitas“ (Sodų g. 14, Vilnius) (žemėlapis).

Konferencija skirta visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, specializuotuose visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, mokyklose, ikimokyklinėse ugdymo ir kitose įstaigose dirbantiems specialistams, prisidedantiems prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo.

Konferencijos programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija. Dalyvavimas užskaitomas kaip kvalifikacijos kėlimas. 

Dar kartą atkreipiam dėmesį, kad remiantis sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-504, dalyvavimas šioje konferencijoje bus užskaitomas kaip kvalifikacijos kėlimas ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Konferencijos temos (programa):
• Psichikos sveikatos stiprinimas;
• Šiuolaikinė priklausomybių samprata. Prevencijos modeliai;
• Psichologinis smurtas darbo vietose kaip darbuotojų psichikos sveikatos problema;
• Psichikos ligų stigma visuomenėje ir darbo vietose: raiškos aspektai, poveikis ir įveikos strategijos;
• Restruktūrizavimo įtaka darbuotojo psichikos sveikatai. Pagrindiniai streso darbe įveikos principai bei metodai.

Registracija vyks iki 2011 m. spalio 17 d. 12 val. Registruojantis prašome užpildyti registracijos ir apklausos formas (atsiųsti) ir atsiųsti jas elektroniniu paštu gintare@lsa-mkc.lt.

Dalyvavimas konferencijoje NEMOKAMAS! Registracijos mokestis apmokamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Kviečiame visus dalyvauti! 

Dalyvių skaičius ribotas.

Konferenciją organizuoja Higienos institutas kartu su partneriais, įgyvendindamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (SFEMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-01-007). Projekto partneris – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į konferencijos sekretoriatą. Kontaktinis asmuo Gintarė Kareckaitė, tel. (8 5) 279 1354, mob. 8 613 07 443, el. paštas gintare@lsa-mkc.lt, VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras.

Pagarbiai
Konferencijos organizatoriai