2011

Vienoje įvyko JAMIE projekto darbo grupės susitikimas

2011 09 30

Šių metų rugsėjo 15-16 dienomis Vienoje įvyko Austrijos kelių saugumo tarnybos organizuotas „Traumų stebėsenos Europoje“ bendro veiksmo projekto (angl. JAMIE - Joint Action on Monitoring Injuries in Europe) darbo grupės susitikimas. Šio projekto tikslas - sukurti bendrą, harmonizuotą traumų dėl išorinių priežasčių sveikatos informacijos sistemą Europos Sąjungos šalyse narėse, kuri leistų surinkti, kaupti ir palyginti traumų priežastis tarp šalių.

Lietuvą šiame susitikime atstovavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė  Rita Gaidelytė.

Seminaro dalyviai prisistatė ir papasakojo apie renkamus traumų priežasčių duomenis savo šalyse. Rita Gaidelytė pristatė situaciją Lietuvoje: stacionaruose traumų priežastys koduojamos pagal TLK-10 metodologiją ir duomenys kaupiami Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA, stacionarų priėmimo skyrių ambulatoriniams ligoniams traumų priežastys nerenkamos. Lietuvoje projektas dėl traumų stebėsenos sistemos sukūrimo pradėtas vykdyti 2011 metais.

Taip pat susitikime buvo pristatytas naujas požiūris į traumų priežasčių statistikos surinkimą: numatoma, kad valstybės galėtų visose (daugelyje) ligoninėse bei priėmimų skyriuose įgyvendinti traumų priežasčių registraciją pagal trumpąjį reikiamų duomenų sąrašą (MDS), o keliose atrinktose, reprezentacinėse ligoninėse – pagal pilną duomenų sąrašą (FDS).

Buvo pristatyti siūlomi traumų priežasčių registravimo (IDB) metodologijos pakeitimai. Kadangi pakeitimai buvo minimalūs, jie buvo priimti. Taip pat aptartos galimybės duomenis perkoduoti iš TLK-10 į IDB metodologiją, aptartos problemos dėl duomenų kokybės: ligoninių atrankos, aptarnaujamų gyventojų skaičiaus nustatymo, duomenų statistinio patikimumo, bei pristatytos galimybės iš traumų duomenų skaičiuoti DALY ir gydymo kainas.

Antrą dieną susitikime buvo pristatytas numatomas mokomasis metodologinis IDB seminaras, kuris įvyks Berlyne 2011 m. lapkričio 17-18 d. Jame galės dalyvauti 2-3 atstovai iš vienos šalies. Taip pat buvo aptartas naujas duomenų teikimo raundas, kurio metu bus renkami duomenys pagal FDS už 2009-2010 m. 
 
Daugiau informacijos apie šį susitikimą suteiks Rita Gaidelytė tel. 8 52 773303 arba el. paštu: rita@lsic.lt.