2011

Naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris

2011 09 28
Naujajame „Visuomenės sveikatos“ numeryje publikuojama trylika originalių straipsnių įvairiomis tematikomis: teisės aktų įtaka sergamumui profesinėms ligoms, gyventojų sveikatos žinios savivaldybėse, įgyvendinančiose Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse programą, pacientų požiūris į nepageidautinus įvykius ir jų priežastis Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Lietuvos mokinių fizinio aktyvumo pokyčiai 1994 – 2010 metais, demografinių veiksnių ir gyvenamosios vietos įtaka onkologinių ligonių išgyvenamumui Lietuvoje  ir kt. 

Visuomenės sveikatos praktikos skiltyje nagrinėjami asbesto poveikio prevencijos Lietuvoje laimėjimai ir problemos. 

Redakcijos skilties straipsnis pristato sveikatos rodiklių kaitą pirmosios Lietuvos sveikatos programos laikotarpiu. Jame išnagrinėti sergamumo lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mirtingumo, išorinės mirties priežasčių pokyčiai, tuberkuliozės problema.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti mūsų tinklapyje www.hi.lt skyrelyje „Visuomenės sveikata -> Archyvas“.