2011

Įvyko konferencija, skirta visuomenės sveikatos specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo praktikai Lietuvoje bei kitose ES šalyse aptarti

2011 09 28

Šių metų rugsėjo 20 dieną Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuota konferencija, skirta visuomenės sveikatos specialistų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo praktiką Lietuvoje bei kitose Europos šalyse aptarti. Konferencija surengta, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“.

Konferenciją atidarė Sveikatos apsaugos ministerijos viceministras Audrius Klišonis bei Higienos instituto direktorius Remigijus Jankauskas.

Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius pasidalino ministerijos lūkesčiais visuomenės sveikatos specialistų kompetencijai, įgyvendinant visuomenės sveikatos reformą (atsiųsti). Projekto eigą pristatė projekto atsakinga vykdytoja Vytenė Jankauskienė (atsiųsti). Apie Lietuvos ir užsienio šalių visuomenės sveikatos specialistų rengimo bei tobulinimo patirtį kalbėjo Higienos instituto atstovės Olga Ubartienė (atsiųsti) ir dr. Virginija Kanapeckienė (atsiųsti).

Konferencijos metu visuomenės sveikatos specialistų rengimo Vilniaus universiteto medicinos fakultete patirtimi pasidalino Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto direktorius prof. Rimantas Stukas (atsiųsti). Apie Visuomenės sveikatos specialistų rengimą Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei kaip šias studijas vertina studentai kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantė Vita Dumbliauskaitė (atsiųsti). Rytų Suomijos universiteto patirtį, rengiant visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Profilaktinės medicinos katedros asistentas Kastytis Šmigelskas (atsiųsti), o Nyderlandų patirtį - Utrechto universiteto medicinos centro prof. Jan Maarten Boot (atsiųsti). Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė pateikė specialistų kvalifikacijos tobulinimo, tenkinat visuomenės sveikatos institucijų savivaldybėse poreikius, rezultatus (atsiųsti).

Konferencijoje dalyvavo sveikatos politikai, administratoriai, universitetų dėstytojai bei mokslininkai, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai bei specialistai.

Įgyvendinus projektą numatyta pasiūlyti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio skaičiavimo mechanizmą, kuris leistų planuoti specialistų rengimą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius bei į visuomenės sveikatos pokyčius O svarbiausias projekto tikslas – sukurti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemą, kuri padėtų užtikrinti kokybiškas, atitinkančias šiuolaikinius reikalavimus, paslaugas visuomenei.


Konferencijos akimirkos savaitraščio „Lietuvos sveikata“ fotografo Vladislav Kizinevič nuotraukose:

   

 

Daugiau informacijos gali suteikti Vytenė Jankauskienė tel.: 262 9055 arba el. paštu: vytene@hi.lt.