2011

Londone įvyko „Epidemiologiniai metodai su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų priežiūroje ir tyrimuose“ mokymai

2011 09 12

2011 m. rugsėjo mėn. Londone (Jungtinėje Karalystėje) įvyko Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos agentūros (HPA – angl. Health Protection Agency) ir Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro (ECDC – angl. European Centre for Disease Prevention and Control) mokymai, kuriuose dalyvavo Higienos instituto atstovė Rūta Markevičė. Mokymų tikslas - išbandyti parengtą mokymų programą, skirtą su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų epidemiologinės priežiūros, kitų tyrimų duomenų analizei.

Mokymų metu buvo pristatyti įvairūs epidemiologinių duomenų analizės metodai ir jų taikymas, analizuojant su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų duomenis, vyko paskaitos apie paplitimo tyrimo planavimą ir vertinimą. Duomenis buvo mokoma analizuoti EpiData kompiuterine programa, tobulinamos žinios kaip vertinti, interpretuoti ir pristatyti gautus rodiklius.

Mokymų dalyviai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių apie epidemiologinių metodų taikymą, su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų paplitimo duomenų tvarkymą, paruošimą, analizavimą EpiData programa. Įgytos žinios, mokymų medžiaga bus pritaikytos organizuojant ir atliekant Europos su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų paplitimo tyrimą. Higienos institutas yra šio tyrimo nacionalinis koordinatorius Lietuvoje, taip pat atsakingas už su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų analizavimą, epidemiologinę priežiūrą vykdančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų apmokymą.

Daugiau informacijos suteikia Rūta Markevičė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: ruta.markevice@hi.lt