2011

2011 m. infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo ataskaita

2011 09 07

Balandžio mėn. vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465), asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliktas infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas.

Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo duomenis pateikė 53,1 proc. (76 iš 143) stacionarines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų: 81,8 proc. (54 iš 66) bendrojo pobūdžio, 26,5 proc. (13 iš 49) palaikomojo gydymo ir slaugos bei 32,1 proc. (9 iš 28) specializuotų ligoninių. Tyrimo duomenis pateikusių ligoninių skaičius, lyginant su 2010 m., padidėjo 9,0 proc. Bendrai ligoninės pateikė duomenis apie 14515 pacientus, kurių 80,5 proc. sudarė pacientai besigydantys bendrojo pobūdžio ligoninėse.

Pagrindiniai rezultatai. Tyrimo metu 3403 (23,4 proc.) pacientai turėjo 3533 (24,3 proc.) infekcijas, iš jų 604 (17,1 proc.) – įgytas stacionare ir 2929 (82,9 proc.) – įgytas visuomenėje. Nustatytas bendras hospitalinių infekcijų dažnis stacionaruose - 4,2 proc. Atskirose ligoninėse hospitalinių infekcijų paplitimas svyravo nuo 0,5 iki 15,8 proc. – bendrojo pobūdžio ligoninėse, nuo 1,0 iki 12,1 proc. - palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse ir nuo 0,4 iki 1,7 proc. – specializuotose ligoninėse. Didžiausias hospitalinių infekcijų paplitimas, kaip ir 2010 m., nustatytas reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose (18,7 proc.). Šiais metais sumažėjo hospitalinių infekcijų paplitimas palaikomojo gydymo ir slaugos (4,6 proc.) skyriuose, padidėjo – hematologijos ir onkologijos (8,4 proc.) skyriuose.

Vyraujančių hospitalinių infekcijų struktūra išliko panaši kaip ir 2010 m., vyravo apatinių kvėpavimo takų infekcijos (tarp jų ir pneumonijos), sudariusios trečdalį visų diagnozuotų hospitalinių infekcijų (32,8 proc.). Vaikų amžiaus grupėje vyravo virškinimo trakto infekcijos (24,4 proc.), pneumonija (17,8 proc.) bei kraujo infekcija (13,3 proc.); suaugusiųjų grupėje – pneumonija (17,2 proc.) ir kitos apatinių kvėpavimo takų infekcijos (16,3 proc.), šlapimo takų (15,0 proc.), operacinių žaizdų (13,4 proc.) bei odos / minkštųjų audinių (13,1 proc.) infekcijos.

Klinikinė medžiaga mikrobiologiniam tyrimui paimta 53,6 proc. (324) visų hospitalinių infekcijų atvejų, t. y 8,0 proc. daugiau nei 2010 m. (45,6 proc.). Sukėlėjas nustatytas 36,1 proc. (218) hospitalinių infekcijų atvejų (604), dažniausiai – Staphylococcus aureus (16,2 proc.), tame skaičiuje – meticilinui atsparus Staphylococcus aureus (MRSA) – 2,6 proc., Escherichia coli (11,9 proc.), Klebsiella pneumonija (11,9 proc.) ir Acinetobacter padermės (10,2 proc.).

Tyrimo metu 39,4 proc. pacientų turėjo bent vieną iš trijų rizikos veiksnių (dirbtinė plaučių ventiliacija, kraujagyslių kateteris ir šlapimo pūslės kateteris) ar operuoti. Didžiausias visų invazinių priemonių paplitimas nustatytas bendrojo pobūdžio ligoninėse.

Paplitimo tyrimo metu daugiau nei ketvirtadalis pacientų (28,2 proc.) gydyti antimikrobiniais preparatais. Dažniausiai pacientams buvo skirti penicilinai (27,8 proc.), I-II kartos cefalosporinai (19,1 proc.) bei aminoglikozidai (12,9 proc.). Beveik penktadalis visų antimikrobinių vaistų paskirti profilaktikos tikslu (18,3 proc.).

Su infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo ataskaita galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje „Hospitalinės infekcijos“ => „Duomenų ataskaitos“.

Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Ašembergienė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu jolanta.asembergiene@hi.lt.