2011

Profesinių ligų valstybės registro 2011 m. I pusmečio ataskaita

2011 07 12
Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre 2011 m. pirmajame pusmetyje užregistruota 220 profesinių ligų atvejų. Palyginus su 2010 m. pirmuoju pusmečiu, tai 29 proc. mažiau. 87 proc. visų nustatytų profesinių ligų atvejų buvo diagnozuoti vyrams, moterims - 13 proc.

Profesinių ligų ir priežasčių struktūra iš esmės nesikeitė. Daugiausiai užregistruota kaulų ir raumenų (50 proc.), ausies (23 proc.) ir nervų sistemos (21 proc.) ligų. Pagrindiniai profesinių ligų rizikos veiksniai (vibracija ir triukšmas) buvo fizikiniai (75 proc.), ergonominiai (biomechaniniai) - tai krovinių pernešimas, kėlimas, pasikartojantys ir įvairiapusiški darbo judesiai, darbo poza (20 proc.), cheminiai, biologiniai rizikos veiksniai bei pramoniniai veiksniai, medžiagos ir produktai sudarė nuo 0,9 iki 2,3 proc.

Tarp susirgusių profesinėmis ligomis dominavo įrenginių, mašinų operatoriai bei surinkėjai (69 proc.), kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai (22 proc.). Pagal ekonominę veiklą daugiausiai profesinių ligų nustatyta dirbantiems statybų sektoriuje (37 proc.), apdirbamojoje pramonėje (20 proc.), dirbantiems žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei transporto ir saugojimo sektoriuose (po 12 proc.). 

Pagal gyvenamąją vietą (apskritis) profesinių ligų atvejų skaičius pasiskirstė sekančiai: Kauno (29 proc.), Telšių (18 proc.), Panevėžio (12 proc.), Klaipėdos bei Šiaulių apskrityse (po 9 proc.), Vilniaus (8 proc.), Marijampolės (6 proc.), Alytaus (5 proc.) ir Utenos bei Tauragės apskrityse (po 2 proc.).

Nesikeitė ir sergančiųjų profesinėmis ligomis amžius. Vyravo vyresnio amžiaus asmenys (40-64 m.). Pastariesiems užregistruota 90 proc. visų profesinių ligų atvejų, 8 proc. užregistruoti asmenims virš 64 metų amžiaus, jaunesniems (iki 40 m.) užregistruoti tik 2 proc. profesinių ligų. 

Ne visos profesinės ligos Lietuvoje išaiškinamos, todėl registruojamų profesinių ligų skaičius atsilieka nuo realaus. Profesinių ligų skaičiaus kitimą lemia ne tik faktinė darbo sąlygų būklė, bet ir profesinių ligų tyrimo, nustatymo ir kompensavimo procedūros, profesinės sveikatos tarnybų veiklos efektyvumas. Neabejotinai svarbu tinkamai diagnozuoti profesines ligas. Reikia atkreipti dėmesį, kad įtarus pacientui profesinę ligą, sergantysis būtų įpareigotas kreiptis dėl profesinės ligos nustatymo, kad kuo didesnis realus profesinių ligų skaičius būtų nustatytas, siekiant išvengti kenksmingų darbo sąlygų poveikio ir kitiems darbuotojams.

Plačiau su Profesinių ligų valstybės registro veikla ir jo pateiktomis ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje „Profesinių ligų registras“.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt