2011

Įvyko techninės konsultacijos dėl naujų apibrėžimų, rodiklių ir bendro klausimyno apie sveikatos išteklius

2011 07 04
Birželio 23–24 d. Stambule (Turkija) vykusiose Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro organizuotose Techninėse konsultacijose dėl naujų apibrėžimų, rodiklių ir bendro Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO), Europos Komisijos statistikos tarnybos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (PSO/EUROSTAT/EBPO) klausimyno apie sveikatos žmogiškuosius išteklius, stacionarų resursus bei įrangą dalyvavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė. 

Pasitarime PSO Nepriklausomų valstybių sąjungos narėms pristatė naują bendrą PSO/EUROSTAT/EBPO klausimyną apie sveikatos žmogiškuosius išteklius, stacionarų resursus bei įrangą. Šį klausimyną NVS šalys turės užpildyti iki 2012 m. vasario mėn.

PSO atstovai apžvelgė bendro klausimyno sukūrimo istoriją bei pristatė renkamus rodiklius. Pasitarimo dalyviai smulkiai aptarė renkamų rodiklių apibrėžimus, diskutavo dėl neaiškumų ir įvairių šalių ypatybių: skirtingų duomenų šaltinių ir nacionalinių apibrėžimų, sunkumų, galinčių iškilti renkant duomenis. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė pristatė Lietuvos patirtį teikiant ne finansinės sveikatos statistikos duomenis PSO/EUROSTAT/EBPO, iškylančias problemas ir jų sprendimo būdus, naudojamus duomenų šaltinius, atsakė į klausimus dėl įvairių duomenų traktavimo. Trys NVS šalys – Baltarusija, Ukraina, Armėnija – dalyvavusios teikiant duomenis (bandomasis teikimas), taip pat pasidalijo patirtimi ir problemomis. Šių šalių atstovai išsakė poziciją dėl duomenų teikimo galimybių. Jie pastebėjo, kad  daugelį duomenų pateikti nebus sudėtinga.

Pasitarimas buvo labai naudingas ir Lietuvai, nes jame plačiai aptarti rodiklių, teikiamų PSO/EUROSTAT/EBPO, apibrėžimai, įvairių duomenų traktavimas, kas leis pagerinti teikiamų duomenų kokybę ir jų palyginimą su kitomis šalimis.

Daugiau informacijos teikiama tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita@lsic.lt.