2011

Budapešte įvyko tarptautinio Leonardo da Vinči projekto „CONFLICTMAN“ partnerių susitikimas

2011 06 29
Budapešte birželio 23-24 dienomis įvyko tarptautinio Leonardo da Vinči projekto CONFLICTMAN (2010-2012), koordinuojamo Norvegijos Darbo tyrimų instituto (WRI), partnerių susitikimas. Projekto tikslas yra įdiegti Norvegijos konfliktų darbe valdymo gerąją patirtį mažose šalių-partnerių įmonėse. 

Susitikime dalyvavo 17 asmenų: Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Ispanijos, ir Lietuvos institucijų – projekto partnerių atstovai, bei šį susitikimą organizavusio Vengrijos Konsensunso Fondo Biuro Budapešte (Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete) atstovai, Vengrijos socialiniai partneriai bei įmonės, pasirengusios diegti konfliktų darbe valdymo metodiką savo darbo vietose.

Susitikimo organizatoriai pristatė Vengrijoje adaptuotą norvegų konfliktų darbe valdymo modelio versiją, supažindino partnerius su organizacijų, kuriose bus diegiama metodika, atstovais ir socialiniais partneriais. Susitikimo metu projekto partneriai pristatė ataskaitinius projekto darbo paketų pranešimus, pateikdami informaciją apie esamą projekto įgyvendinimo būklę, pasirinktą veiksmų strategiją, informacijos apie projektą sklaidos ypatumus, norvegų metodikos „Darbo vieta be smurto apraiškų“ (angl. “The Bully-Free Workplace”) vertimo į gimtąją kalbą ir adaptacijos pagal esamą įstatyminę bazę savo šalyje proceso ypatumus, į projektą įtrauktas mažas įmones, kuriose bus diegiama metodika bei socialinius partnerius. 

Higienos instituto atstovai pristatė Lietuvos įmones, kuriose bus diegiama metodika: Veisiejų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“, Telšių mokyklą-darželį „Žemaitukas“ ir Vilniaus UAB „Tradintek“. Diskusijų metu buvo įvardinti sunkumai, su kuriais teko susidurti įgyvendinant numatytas projekto veiklas, aptarti galimi jų sprendimo būdai. Susitikimo metu taip pat buvo suderintos projekto administravimo ir tolimesnių darbų detalės.

Kitas projekto partnerių susitikimas įvyks šių metų lapkričio 24-25 dienomis Vilniuje.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 2817 arba el. paštu: birute@dmc.lt