2011

Suomijoje įvyko tarptautinis forumas „Profesinė sauga ir sveikata: politika, struktūra, paslaugos“

2011 06 28
Š.m. birželio 20-22 d.  Suomijoje, Helsinkyje, įvyko tarptautinis forumas „Profesinė sauga ir sveikata: politika, struktūra, paslaugos“. Forume dalyvavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė.

Pasaulyje, globaliai imant, darbo jėga sudaro apie  3,232 milijardus, Europoje - 221,76 milijonų žmonių, apie 300 000 kasmet miršta nuo su darbu susijusių ligų, teigia PSO ekspertė Maria Neira. 

Šiuo renginiu buvo siekama atkreipti dėmesį į dirbančiųjų sveikatą, aktualias sveikatos problemas, tokias kaip netikrumas dėl savo darbo, nesaugumas, feminizacija, o tuo pačiu ir vis didėjantis moterų užimtumas, senėjimas, migracija, klimato kaitos įtaka sveikatai. 

Paskutiniais metais pastebimas mirtingumo nuo nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus mažėjimas Europos „senbuvėse šalyse“, tačiau dar yra daug šalių kituose žemynuose, kur šis rodiklis išlieka aukštas. Pasaulyje profesinės sveikatos paslaugos prieinamos tik 10-15% dirbančiųjų, atskirose šalyse šie rodikliai žymiai aukštesni, pvz.: Suomijoje 90%, Belgijoje, Prancūzijoje - po 80%, tuo tarpu Kenijoje tik 5%. Todėl dirbančiųjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas kuo platesniam dirbančiųjų ratui apibrėžtas kaip vienas iš esminių prioritetų, kurie turi būti formuojami tose šalyse.

Forumas skirtas politikos ir sprendimų priėmėjams, profesinės sveikatos ir saugumo ekspertams, profesinės sveikatos gydytojams, slaugytojams, higienistams, psichologams, treneriams, inspektoriams, visuomenės sveikatos ekspertams ir visiems, dirbantiems darbo sąlygų vystymo srityje.

Šio renginio pagrindiniai organizatoriai buvo Suomijos Profesinės sveikatos institutas, remiant PSO, TDO bei  tarptautinėms profesinėms organizacijoms, kaip Tarptautinė komisija profesinės sveikatos klausimais.

Oficiali forumo svetainė

Daugiau informacijos suteiks:
Raimonda Eičinaitė-Lingienė
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė
Tel. (8 5) 212 1969
El.paštas: raimonda@dmc.lt