2011

Gegužės 25 d. įvyko mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų valdymas: patirtis ir perspektyvos”

2011 06 02
Šių metų gegužės 25 dieną Respublikinėje Šiaulių ligoninėje vyko mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų valdymas: patirtis ir perspektyvos“. Renginį organizavo Higienos institutas kartu su Respublikine Šiaulių ligonine. 

Pagrindinis dėmesys buvo skirtas hospitalinių infekcijų valdymo priemonėms, pristatyti rankų higienos, antiseptiko sunaudojimo, slaugos kokybės tyrimų, nuolatinės epidemiologinės priežiūros rezultatai. Taip pat kalbėta apie antibiotikų skyrimo principus bei aktualius antimikrobinio atsparumo klausimus. Pristatytas naujas nepageidaujamų įvykių medicinos praktikoje projektas. 

Konferencijoje dalyvavo sveikatos priežiūros įstaigų administratoriai, infekcijų kontrolės gydytojai, visuomenės sveikatos specialistai, kitų specialybių gydytojai bei mikrobiologai – iš viso 74 dalyviai.

Konferencijos pranešimai
Dirbtinai ventiliuojamų pacientų slaugos kokybės aspektai 
(dr. G. Gailienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Higienos institutas) (atsiųsti)

Rankų higienos reikalavimai ligoninėje – teorinių žinių taikymas praktikoje 
(D. Cechanavičienė, Kauno klinikinė ligoninė) (atsiųsti)

Rankų antiseptiko sunaudojimas Lietuvos ligoninėse
(R. Markevičė, Higienos institutas) (atsiųsti)

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2009-2010 m. rezultatai 
(J. Ašembergienė, Higienos institutas) (atsiųsti)

Racionalaus antibiotikų vartojimo principai 
(I.Stirbienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos) (atsiųsti)

Išplėsto spektro beta laktamazes gaminančios bakterijos: situacija Europoje ir Lietuvoje dr. (J. Miciulevičienė, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Higienos institutas) (atsiųsti)

2011 m. minėtinos datos ir renginiai, susiję su hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo valdymu 
(A. Jurkevičienė, Higienos institutas) (atsiųsti)

Nepageidaujami įvykiai medicinos praktikoje. Projekto „Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimas“ pristatymas 
(K. Rudaitis, Higienos institutas) (atsiųsti)

Erkių platinamos ligos Lietuvoje 
(dr. M. Žygutienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras) (atsiųsti)

Daugiau informacijos suteiks Rūta Markevičė, tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu ruta.markevice@hi.lt