2009

Europos Sąjungos parama visuomenės sveikatos specialistams

2009 12 28
KVIETIMAS
 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS TEIKTI PARAIŠKAS KVALIFIKACIJAI KELTI IR TOBULINTI EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE PAGAL EUROPOS SOCIALINIO FONDO FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ


Higienos institutas, įgyvendindamas „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ projektą  Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-01-007, kartu su projekto partneriu Valstybiniu aplinkos sveikatos centru
k v i e č i a  teikti paraiškas visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, norinčius 2010 metais kelti kvalifikaciją vienos savaitės trukmės Europos Sąjungos (ES) šalių organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (konferencijose, seminaruose, kursuose ir pan.).

Būtinos  sąlygos pasirenkant renginius:

- renginio dalyviams turi būti išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai;
- kvalifikacijos tobulinimo renginius galima rinktis tik šiose srityse:
o    žalingų įpročių įtaka onkologiniams susirgimams, onkologinių ligų prevencija;
o    psichikos sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų, įskaitant ir priklausomybės ligų, prevencija; 
o    sveikatos stiprinimas, sveika gyvensena, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija;
o    traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija.

Kiekvienoje nurodytoje srityje 2010 metais bus finansuojama po 10 stažuočių (viso 40).

Bus finansuojamos kelionės, nakvynės ir dalyvio mokesčio (dalyvio mokestis neturėtų viršyti 3000 Lt) išlaidos. Atkreipiame dėmesį, kad dienpinigiai ir kitos komandiruotės išlaidos iš projekto lėšų nebus mokamos.

Pagal projektą galima vykti į šias šalis: Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Estija, Latvija, Lenkija, Kipras, Malta, Bulgarija, Rumunija.

Paraiškos teikiamos užpildžius formą "Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, norinčių kelti kvalifikaciją Europos Sąjungos šalių organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose paraiška" (atsiųsti). Paraiškų vertinimas vyks,  vadovaujantis ,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, norinčių kelti kvalifikaciją ES šalyse, paraiškų atrankos tvarkos aprašu“ (atsiųsti). Kartu su paraiška būtina pateikti gyvenimo aprašymą (CV) ir darbdavio raštišką sutikimą.

Paraiškos priimamos, kol bus užpildytos visos laisvos vietos.

Kelionės į renginius finansuojamos atrankos būdu. Paraiškas vertins atrankos komisija. Paraiškų atrankos komisijos posėdžiai planuojami kiekvieną 2010 metų paskutinį mėnesio antradienį (pirmas posėdis įvyks 2010 metų sausio 26d., kitas – 2010 m. vasario 23d. ir t.t., iki bus užpildytos visos paskelbtos vietos, bet ne vėliau 2010 m. lapkričio 30 dienos). Kiekviename posėdyje bus svarstomos tuo laikotarpiu gautos paraiškos. Paraiškoje nurodyto kvalifikacijos kėlimo renginio pradžia turi būti ne anksčiau nei 25 dienos po Komisijos posėdžio.

Informacija apie paraiškų priėmimą skelbiama Higienos instituto, Valstybinio aplinkos sveikatos centro, Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėse svetainėse.

Paraiškas prašome siųsti
faksu (8-5) 262 4663;
el. paštu:  virginija.kanapeckiene@hi.lt  (skenuotą pasirašytą paraišką);
arba adresu: Higienos institutas, Didžioji g. 22, Vilnius, LT- 01128

Daugiau informacijos:
Higienos institutas, tel. (8-5) 262 5479, (8-5) 212 1810, el. paštas ausra@dmc.lt; virginija.kanapeckiene@hi.lt