2009

Papildyti teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinį tobulinimą

2009 12 22
2009 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-1023 patvirtinto naują 2009 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-97 redakciją. Higienos instituto parengtas įsakymo projektas buvo suderintas su Vilniaus universitetu, Kauno medicinos universitetu, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, Valstybiniu aplinkos sveikatos centru, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centru.

Šiuo įsakymu patvirtinti:
•    profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašas ir profesinio tobulinimo kursų programos modulio forma;
•    savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos stiprinimo ir vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašai;
•    profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašai asmenims,  siekiantiems gauti bei turintiems ir siekiantiems išlaikyti licencijas verstis:
   -  poveikio visuomenės sveikatai vertinimu;
   -  privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai;
   -  privalomuoju higienos įgūdžių mokymu;
   -  visuomenės sveikatos saugos ekspertize;
   -  privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu;
   -  privalomuoju profilaktiniu aplinkos kenksmingumo pašalinimu.

Remiantis patvirtintais tobulinimo kursų programos turinio reikalavimo aprašais bei kursų organizavimo aprašu galima rengti ir derinti su Sveikatos apsaugos ministerija kvalifikacijos tobulinimo kursų programas ar atskirus modulius.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 4184, el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt