2009

Išleistas žurnalo „Visuomenės sveikata“ 1 priedas

2009 12 17
Skaitytojų dėmesiui siūlome žurnalo „Visuomenės sveikata“ priedą (2009 m. 1 priedas), pristatantį tarptautinės konferencijos „Radiacinė ir branduolinė sauga užtikrinant viešąjį saugumą“ medžiagą.
 
2009 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija „Radiacinė ir branduolinė sauga užtikrinant viešąjį saugumą“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras ir Lietuvos radiacinės saugos draugija.
 
Žurnalo „Visuomenės sveikata“ 1-ame priede pateikiami konferencijos dalyvių moksliniai straipsniai, kuriuose aptariami radioekologijos, radiacinės saugos technologijų tobulinimo, tvarkant ir saugant radioaktyviąsias atliekas, klausimai, nagrinėjamos radiacinės saugos problemos, taikant jonizuojančiąją spinduliuotę medicinoje, taip pat analizuojami tyrimai apie radionuklidus, jų kiekius, pernašą aplinkos komponentuose laikotarpiu prieš uždarant Ignalinos atominę elektrinę bei jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis gyvajai gamtai ir radiacinės saugos mokymo poreikių problemos.
 
Straipsnių, nagrinėjančių radiacinės saugos problemas, rinkinys bus naudingas visiems radiacinės saugos ir kitų susijusių sričių specialistams bei plačiajai visuomenei, besidominčiai radiacinės saugos klausimais.
 
Elektroninę žurnalo priedo versiją galite rasti mūsų tinklapio www.hi.lt skyrelyje žurnalas „Visuomenės sveikata“ → „Archyvas“.