2009

5-asis Europos Pasaulio sveikatos organizacijos nacionalinių partnerių pasitarimas sveikatos statistikos ir informacijos srityje

2009 12 11
Šių metų gruodžio 2-4 dienomis Antalijoje, Turkijoje  vyko 5-asis Europos Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nacionalinių partnerių pasitarimas sveikatos statistikos ir informacijos srityje.

Sveikatos informacijos surinkimas ir sklaida yra viena iš PSO statutinių funkcijų, kurios užtikrinimui būtinas glaudus PSO bendradarbiavimas su informaciją teikiančiomis šalimis. Įgyvendinat šią funkciją, šių metų gruodžio 2-4 dienomis Antalijoje, Turkijoje  buvo suregtas 5-asis Europos Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nacionalinių partnerių pasitarimas sveikatos statistikos ir informacijos srityje. Vykusiame Pasitarime dalyvavo bei patirtimi dalinosi 41 Europos šalies atstovai, tarp jų – Lietuvos Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas dr. R. Gurevičius.

Pasitarimo dalyviai diskutavo apie turimų, su sveikata susietų, nacionalinių duomenų bazių tolimesnį vystymą, ypač akcentuojant  sveikatos sistemos veiklos vertinimą. Taip pat buvo peržiūrėti dabartiniai PSO programos „Sveikata visiems“ (angl. – „Health for all“) indikatoriai. Pasitarime buvo ypač akcentuojama, jog šalių sveikatos rodiklius būtina lyginti atsargiai, dėl esamų skirtingų definicijų, o PSO turi maksimizuoti pastangas, kad šios definicijos būtų kaip galima aiškiau apibrėžtos. Taip pat nuspręsta stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą su PSO Europos regioniniu biuru nacionalinių sveikatos sistemų tolimesniame vystyme.

Šalių atstovai buvo kviečiami paruošti pranešimus apie aktualias pasitarime sprendžiamas problemas ir jų sprendimo būdus. Higienos instituto Sveikatos Informacijos Centro darbuotojai paruošė tris pranešimus, kurie sulaukė didelio susidomėjimo (1 pranešimas atsiųsti, 2 pranešimas atsiųsti, 3 pranešimas atsiųsti).

Daugiau informacijos suteikiama Higienos instituto Sveikatos informacijos centre tel.  (8 5) 277 3301 arba guro@hi.lt