2009

Europos Sąjungos šalys susirūpinusios sveikata restruktūrizavimo metu

2009 12 11
Šių metų gruodžio 3-4d. Briuselyje įvyko baigiamasis „HIRES Plus“ („Sveikata restruktūrizavimo metu“) projekto dalyvių seminaras, kuriame 13-os Europos Sąjungos šalių atstovai informavo apie situaciją kiekvienoje iš šalių ir apsvarstė 12 rekomendacijų, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį sveikatai, įgyvendinimo galimybes. Lietuvą „Hires Plus“ projekte atstovauja Higienos institutas.

Kiekvienoje iš projekte dalyvavusių šalių 2009 metais buvo organizuoti nacionaliniai seminarai, kurių metu visų suinteresuotų sveikata restruktūrizavimo metu pusių atstovai - sveikatos politikai ir administratoriai, darbdavių ir profesinių organizacijų atstovai, mokslininkai ir ekspertai išsakė savo nuomonę, kurios pagrindu buvo parengti šalių pranešimai.

Nacionaliniai seminarai parodė, kad situacija „senosiose“ ES šalyse, kurias reprezentavo Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Nyderlandų, Italijos, Ispanijos, Švedijos ir Danijos atstovai ženkliai skiriasi nuo situacijos „naujosiose“ ES šalyse (Slovėnija, Bulgarija, Rumunija ir Lietuva). „Senosiose“ daugiausia diskutuojama dėl problemų sprendimo būdų efektyvumo, tuo tarpu „naujosiose“ – kaip spręsti restruktūrizavimų poveikio sveikatai problemas. Projekte dalyvavusių šalių nacionaliniai ypatumai bus apibendrinti ataskaitoje, kurią 2010 metais planuojama pateikti Europos Komisijai. Tačiau, vieningai nuspręsta, kad pradėtą darbą reikia tęsti, kviečiant į projektą įsijungti ir kitas ES šalis. Nutarta pasirinkti vieną iš trijų krypčių: gilesnės situacijos ir praktikų studijos; mokymo priemonių, kaip spręsti problemas, rengimas; geros praktikos pavyzdžių viešinimas. Galutinis sprendimas, kurią kryptį pasirinkti, bus priimtas tarptautiniame forume, kuris įvyks 2010 metų vasario mėnesį.

Daugiau informacijos suteikiama tel.: (8 5) 2 62 45 83 arba el.p. jank@dmc.lt
 

Pranešimai

 

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO KURSAI


1. Tema: Pasaulinės sveikatos organizacijos patvirtintas Globalinis profesinės
sveikatos veiksmų planas:

Pranešėja: R.Eičinaitė-Lingienė, HI Profesinės sveikatos centro vadovė

2. Tema: Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos
sveikatos srityje:

Pranešėja: R. Eičinaitė-Lingienė, HI Profesinės sveikatos centro vadovė

3. Tema: Saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje:
3.1. Profesinės rizikos veiksnių poveikio sveikatai vertinimo tvarka, teisės
aktai, profesinės sveikatos specialistų funkcijos vertinant profesinę riziką.
Pranešėja: D. Gorobecienė, HI PSC Profesinės sveikatos tarnybų skyriaus vyr. specialistė

3.2. Profesinių ligų nustatymą ir darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų
tvarką reglamentuojantys teisės aktai, jų įgyvendinimo problemos ir sprendimo būdai. (1 pranešimas)(2 pranešimas)
Pranešėja: R. Venckienė, HI PSC Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus
vadovė

3.3. Psichologinis smurtas darbo vietose: teisės aktai, moksliniais tyrimais
pagrįsti įrodymai, sąsajos su psichosocialine darbo aplinka ir prevencija.

Pranešėja: B. Pajarskienė, HI PSC Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė

3.4. Psichikos ligomis sergančiųjų stigmos įveika: teisė į pilnavertę socialinę
integraciją.

Pranešėja: T. Jasiukevičiūtė, HI PSC Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vyr. specialistė