2009

Pristatyti maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2009 metų rezultatai savivaldybių atstovams

2009 12 03
Lapkričio 30 dieną, Higienos institute įvyko seminaras „Lietuvos maudyklų vandens kokybės tyrimo 2009 m. rezultatai”, skirtas savivaldybių ir visuomenės sveikatos biurų atstovams.

Higienos instituto, dalyvaujančio vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 668 patvirtintą Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programą, Visuomenės sveikatos tyrimų centro atstovė G. Norkienė pristatė  maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2009 m. sezono rezultatus bei jų sklaidą visuomenei (atsiųsti). Taip pat dalyviams buvo pristatytas Europos Komisijai parengtas metinės ataskaitos projektas ir supažindinta su Komisijos parengtų atsiskaitymo lentelių turiniu bei reikalavimais pereinamuoju laikotarpiu pagal direktyvą 2006/7/EB (atsiųsti).

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovė A. Cilcienė seminaro dalyvius supažindino su mikrobiologiniais tyrimų standartais ir rezultatų interpretavimu (atsiųsti), o UAB “Labtarnos” laboratorijos direktorius R. Zapolskas pristatė veiksmų planą savivaldybėms, kaip būtų galima optimizuoti išlaidas, organizuojant vandens kokybės stebesėną (atsiųsti).

Seminaro pabaigoje dalyviai aptarė kaip būtų galima pagerinti maudyklų vandens kokybės stebėseną.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 3913 arba el. paštu: grazvyde.norkiene@hi.lt.