2009

Patvirtinti Profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatai

2009 10 28

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-850 patvirtinti Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatai.

Registro duomenų saugos nuostatų tikslas – nustatyti ir įgyvendinti organizacines, technines ir kitas priemones, suteikiančias galimybę saugiai rinkti, apdoroti, kaupti, saugoti Registro objektų duomenis, juos teikti suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Nuostatai apibrėžia Registro saugos politiką.

Įsakymo projekto rengimui vadovavo Higienos instituto Profesinių ligų valstybės registro vedėja Danė Krisiulevičienė.

Plačiau su Profesinių ligų valstybės registro veikla ir jo pateiktomis ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje "Registrai" →„Profesinių ligų registras“.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt