2009

Higienos institutas dalyvauja Leonardo da Vinci programoje

2009 11 30
Higienos institutas nuo šių metų rugsėjo mėn. dalyvauja Leonardo da Vinči programoje kaip priimanti institucija. Lietuvoje ši programa pradėta įgyvendinti 1998 metais, ji skirta remti ir skatinti ES šalių bendradarbiavimą tobulinant profesinį mokymą, diegiant naujoves.

Pagal šią programą rugsėjo mėnesį į Lietuvą iš Prancūzijos stažuotis atvyko Marie-Laure Remezy, farmacininkė, papildomai besispecializuojanti aplinkos kokybės srityje. Stažuotoja įsijungė į Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos komandą.

Marie-Laure sako, jog džiaugiasi, turinti galimybę gauti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, įgyti patirties dirbdama su asbesto bei cheminių medžiagų aplinkoje problematika.

Marie-Laure susipažino su Higienos instituto veikla: maudyklų vandens kokybės stebėsenos programos vykdymu bei profesinių ligų registravimu. Kartu su laboratorijos darbuotojais Marie-Laure domėjosi įmonės „Vilniaus energija“ Chemijos tarnybos veikla, oro taršos matavimais bei mėginių paėmimu Vievio paukštyne.

Jos nuomone šis bendradarbiavimas yra ne tik profesinė patirtis, bet ir asmeninė patirtis, susipažįstant su Lietuvos gyvenimu bei kultūra.

Tikimasi, kad šis gražus profesinis bendradarbiavimas bus tęsiamas ir ateityje.

Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 212 32 49 arba el. paštu danutea@dmc.lt.