2009

15-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės saugos ir sveikatos tinklo (BSN) seminaras

2009 10 29
Spalio 8 dieną Rygoje (Latvija), Stradino universitete įvyko penkioliktasis kasmetinis Baltijos jūros regiono šalių profesinės saugos ir sveikatos tinklo (BSN) seminaras (atsiųsti seminaro programą).
 
Renginyje dalyvavo bei patirtimi dalinosi mokslininkai, dirbantys profesinės saugos ir sveikatos problemų srityje, iš Baltijos jūros regiono šalių (Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir Šiaurės vakarų Rusijos) bei Tarptautinės darbo organizacijos ir Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros atstovai.
 
Kiekvienos šalies atstovai pristatė strategijos „Sveikata darbe“ darbo rezultatus, kuriant nacionalinius Profesinės saugos ir sveikatos (PSS) tinklus. Taip pat susitikime pristatyti apibendrinti visų BSN šalių duomenys dėl Šiaurės dimensijos partnerystės šalių (NDPHS – Northern dimension partnership) strategijos „Sveikata darbe“ (profesinės sveikatos) įgyvendinimo (atsiųsti strategijos įgyvendinimo duomenis).
 
Lietuvos situaciją profesinės saugos ir sveikatos srityje pristatė Higienos instituto Profesinės sveikatos tyrimų centro atstovė Raimonda Eičinaitė Lingienė. Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos instituto Profesinės sveikatos tyrimų centras (buvęs Darbo medicinos centras) BSN projekte atstovauja Lietuvai nuo 1997 m.

Plačiau su BSN projekto veikla galite susipažinti interneto svetainėje www.dmc.lt.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 0861 arba el. p. raimonda@dmc.lt.