2009

Europos Komisijos DG SANCO C2 Sveikatos informacijos komiteto posėdis

2009 10 23

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos išteklių skyriaus vedėja Rita Gaidelytė šių metų spalio 14-15 dienomis dalyvavo Liuksemburge vykusiame Europos Komisijos Sveikatos ir Vartotojų Generalinio Direktorato (DG SANCO) Sveikatos informacijos skyriaus (C2) organizuotame Sveikatos informacijos komiteto trečiajame posėdyje bei pirmajame išplėstiniame posėdyje, kuriame dalyvavo šalių kandidačių į ES, galimų kandidačių į ES ir kaimynystės politikos šalių atstovai.

Posėdyje buvo svarstoma naujai parengta Sveikatos informacijos strategija ir struktūros. DG SANCO konstatavo, kad Sveikatos informacijos komiteto yra patariamasis organas nustatant prioritetus sveikatos informacijos srityje. Šalys akcentavo platesnį požiūrį į sveikatos informaciją, suderinamumą su pagrindinėmis sveikatos politikos problemomis. Buvo tariamasi, kaip Sveikatos informacijos komiteto darbą padaryti efektyvesniu ir konkretesniu. Posėdyje buvo pristatyti ir plačiau aptarti keli DC SANCO projektai: EUGLOREH, EUROCISS, ECHIM.

Antrąją dieną vyko pirmasis išplėstinis Sveikatos informacijos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Europos šalys kandidatės į ES, galimos kandidatės į ES bei kaimynystės politikos šalys (tai Viduržemio jūros regiono Azijos ir Afrikos šalys, Balkanų, NVS šalys). Šalys pristatė savo sveikatos informacijos sistemas. Konstatuota, kad jos turi daug panašumų. Šalys susiduria ir su panašiomis problemomis: asmens duomenų apsaugos apribojimai, privataus sektoriaus statistika, pirminės sveikatos priežiūros statistika, sveikatos draudimo informacinių sistemų panaudojimas statistikai, atrankinių sveikatos tyrimų vykdymas. Tai galėtų būti pagrindas tolesniam bendradarbiavimui bei bendriems projektams.

Pagerinus Sveikatos informacijos komiteto darbo kokybę, tolesnis dalyvavimas posėdžiuose būtų naudingas, nes juose yra numatomi sveikatos informacijos vystymosi prioritetai, posėdžiuose pateikiama informacija apie DG SANCO vykdomus bei numatomus vykdyti projektus, kuriuos dalyvauja arba galėtų dalyvauti ir Lietuva.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 277 3301 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.