2009

Įvyko Higienos instituto ir užsienio partnerių organizuotas seminaras „Sveikata restruktūrizavimo metu: ES rekomendacijų įgyvendinimo poreikis ir galimybės Lietuvoje“

2009 10 08
Spalio 2 dieną viešbutyje „Barbacan Palace“ įvyko nacionalinis seminaras „Sveikata restruktūrizavimo metu: ES rekomendacijų įgyvendinimo poreikis ir galimybės Lietuvoje“, kurį organizavo Higienos institutas kartu su ES „HIRES“ projekto vadovais.

Seminare dalyvavo suinteresuotų sveikata restruktūrizavimo metu pusių atstovai: sveikatos politikai ir administratoriai (Seimo sveikatos reikalų komiteto, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos, Lietuvos darbo biržos  atstovai), darbuotojų profesinių organizacijų (Lietuvos darbo federacijos, Lietuvos gydytojų sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai), mokslo ir mokymo institucijų (Higienos instituto, Darbo ir socialinių tyrimų instituto, Mykolo Romerio Universiteto bei Kauno medicinos universiteto atstovai) bei profesinės sveikatos tarnybų ir specializuotų institucijų (Valstybinio psichikos sveikatos centro, Trakų Visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centro, įmonių sveikatos tarnybų atstovai).

Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento atstovė dr. Rita Sketerskienė išsakė ministerijos požiūrį į šių problemų sprendimo svarbą Lietuvoje. Tarptautinio “HIRES Plus“ Projekto organizatorius Claude Emmanuel Triomphe iš Europos Darbo ir užimtumo asociacijos seminaro dalyvius supažindino su projektu, jo tikslais ir galimybėmis spręsti analizuojamas problemas. Projekto ekspertas Thomas Kieselbach iš Bremeno Universiteto Darbo psichologijos, nedarbo bei sveikatos instituto pristatė prieš tai vykdyto HIRES mokslinio projekto (atsiųsti HIRES projektą) tyrimų ir ekspertų darbo išvadas – projekto rekomendacijas (atsiųsti rekomendacijas), kuriomis siekiama spręsti darbuotojų ir visos visuomenės sveikatos problemas organizacijų pertvarkymo metu. Metoda Dodic-Fikfak iš Liublijanos universiteto Darbo medicinos centro supažindino su projekto partnerės Slovėnijos patirtimi vykdant panašų renginį savo šalyje ir paskelbė jo rezultatus. Elisabeth Armgarth iš Švedijos, pristatė „Ericsson“ kompanijos patirtį sprendžiant sveikatos klausimus įmonės restruktūrizavimo metu, o Žanas Neimantas iš Lietuvos įmonės „Ogmios centras“ – Lietuvos bendrovės patirtį ir požiūrį į darbuotojų sveikatos klausimų sprendimą vykdant organizacinius pokyčius.

Apskritojo stalo diskusijos metu skirtingų interesų grupių atstovai išsakė savo požiūrį į pasiūlytų rekomendacijų aktualumą, jų pritaikymo galimybes ir sunkumus Lietuvoje, Lietuvos valstybinių institucijų ir verslo įmonių pasirengimą investuoti į darbuotojų žalos sveikatai mažinimą restruktūrizavimo metu bei pasiūlymus kaip šias problemas spręsti. Diskusijos metu dalyvių išsakyta nuomonė bus apibendrinta rengiant ataskaitą apie situaciją bei siūlomų Europos Sąjungos ekspertų rekomendacijų įgyvendinimo galimybes Lietuvoje.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (85) 212 2817 arba el. paštu toma.jasiukeviciute@dmc.lt