2009

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2009 m. I pusmečio rezultatai

2009 10 08

Nuo 2009 m. sausio 1 d., vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465), asmens sveikatos priežiūros įstaigose pradėta vykdyti nuolatinė hospitalinių infekcijų (HI) epidemiologinė priežiūra reanimacijos-intensyvios terapijos ir chirurgijos (įskaitant akušerijos) skyriuose.

I pusmečio duomenis nacionaliniu lygiu savanoriškai pateikė 17 reanimacijos-intensyvios terapijos skyrių (toliau – RITS) ir 32 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 1123 pacientus, besigydžiusius skyriuose daugiau nei 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 2984 pacientus, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės ar Cezario pjūvio operacijos.

Pagrindiniai rezultatai reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose

2009 m. I pusmetį RITS užregistruotos 188 HI. Bendras HI sergamumas siekė 19,4 epizodų 1000 gydymosi dienų (vaikų – 11,0, suaugusiųjų – 20,3). Atskiruose reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose sergamumas HI svyravo nuo 0 iki 38,4 epizodų 1000 gydymosi dienų.

Daugiau nei trečdalį (35,6%) visų diagnozuotų infekcijų RITS sudarė pneumonijos (plaučių uždegimas), jų sergamumas -  17,9 epizodai 1000 dirbtinės plaučių ventiliacijos dienų.

Nustatyti dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Acinetobacter spp. (11,8%) ir Staphylococcus aureus (10,8%). Taip pat buvo nustatyta atsparių antibakretiniams vaistams padermių: Enterococcus spp atsparus vankomicinui (VRE)– 1,5% ir meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 0,5%.

Pagrindiniai rezultatai chirurgijos skyriuose

2009 m. I pusmetį operacinių žaizdų infekcijos buvo užregistruotos 86 pacientams (2,9%). Operacinių žaizdų infekcijos dažniausiai išsivystė po storosios žarnos operacijų – 12,6% ir koronarinių kraujagyslių šuntavimo operacijų - 7,2%.

Antibakteriniai vaistai profilaktikai buvo paskirti 2536 operuotiems pacientams (85,0%).

Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 73 (84,9%) operacinės žaizdos infekciją turintiems pacientams. Nustatyta operacinių žaizdų infekcijų sukėlėjų, atsparių antibakretiniams vaistams: meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 2,4% ir Escherichia coli gaminanti plataus veikimo beta laktamazes (ESBL) – 1,2%. 

Su Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos-intensyvios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2009 m. I pusmečio ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje "Hospitalinės infekcijos" → „Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitos.“

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: jolanta.asembergiene@hi.lt