2009

Lietuvai pristatyta sužalojimų ir smurto prevencijos mokymo priemonė TEACH-VIP

2009 09 28
2009 m. rugsėjo 24 d. Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų ugdymo centre vyko  Sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biuro organizuojamas seminaras „Sužalojimų ir smurto prevencija“, kurio metu buvo pristatoma PSO ekspertų parengta „Sužalojimų ir smurto prevencijos mokymo priemonė TEACH-VIP (Training, Educating and Advancing Collaboration in Health on Violence and Injury Prevention)“. Šioje mokymo priemonėje aptariamos atsitiktinių sužalojimų, smurto, savižudybių, alkoholio sukeliamos žalos problemos ir prevencija. Seminare dalyvavo ir Higienos instituto Epidemiologijos ir Biostatistikos skyriaus janesnioji mokslo darbuotoja Vaiva Gerasimavičiūtė, tyrinėjanti sveikatos netolygumų problemas Lietuvoje.

TEACH-VIP yra sužalojimų ir smurto prevencijos bei kontrolės mokymo priemonė, prie kurios kūrimo prisidėjo nemažai ekspertų visame pasaulyje. Mokymo priemonė skirta gan plačiai auditorijai. Kursas sukurtas smurto ir sužalojimų prevencijos pajėgumų didinimui šalyse narėse ir yra viena iš PSO priemonių įgyvendinant Europos Sužalojimų Prevencijos Rezoliuciją EUR/RC55/R9. PSO Europos regioninio biuro ir Sveikatos apsaugos ministerijos bendru nutarimu mokymo paketas išverstas į lietuvių kalbą. Moduliai apima bendruosius sužalojimų prevencijos, saugos keliuose, tyčinių sužalojimų prevencijos principus, alkoholio įtaką.

Seminaro tikslas – paremti Lietuvą didinant pajėgumus sužalojimų ir smurto prevencijos srityje, palengvinant TEACH-VIP mokymo priemonės diegimą medicinos mokyklose/universitetuose, kitose akademinėse institucijose, kur suteikiamas aukštasis išsilavinimas. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į visuomenės sveikatos, medicinos studijų, slaugos programas ir kt.

Seminaro metu gautos žinios bus naudingos vykdant Higienos instituto Tarybos patvirtintą mokslinį projektą „Mirtingumo nuo išvengiamų priežasčių netolygumų raida Lietuvoje“, ypač formuluojant praktinius pasiūlymus sužalojimų keliuose prevencijai, kadangi aukščiau minėtame projekte analizuojamos ir mirtys dėl sužalojimų, susijusių su transporto priemonėmis.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 262 27 81 arba el. paštu vaivagera@hi.lt