2009

Įvyko Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje finansuojamo projekto „Asmenų, užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS, pažeidžiamumo tyrimas Lietuvoje: tyrimo rezultatai ir rekomendacijos politikams“ apskritojo stalo diskusija

2009 09 28
2009 m. rugsėjo 22 d. viešbutyje Novotel įvyko Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje finansuojamo ir Higienos instituto vykdomo projekto „Asmenų, užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS, pažeidžiamumo tyrimas Lietuvoje“ pristatymas ir apskritojo stalo diskusija tema: „Asmenų, užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS, pažeidžiamumo tyrimas Lietuvoje: tyrimo rezultatai ir rekomendacijos politikams“. Diskusiją organizavo Jungtinių Tautų vystymo programos atstovybė Lietuvoje ir Higienos institutas prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Diskusiją vedė Higienos instituto Epidemiologijos ir biostatistikos skyriaus vedėjas dr. Romualdas Gurevičius ir Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė. Susitikime dalyvavo valstybės įstaigų, visuomeninių organizacijų, aukštųjų mokyklų atstovai, taip pat sveikatos priežiūros specialistai, pedagogai ir psichologai.

Diskusijos metu projekto vykdytojai  supažindino susirinkusiuosius su kokybinio tyrimo metodika, pristatė atlikto kokybinio tyrimo rezultatus. Buvo tirta, kokios kliūtys, žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV / sergantiems AIDS, trukdo visapusiškai integruotis į visuomenę Lietuvoje ir didina šių asmenų socialinę atskirtį, vertinant šią problemą jų pačių akimis. Supažindinus susirinkusius (švietimo, sveikatos, socialinio (užimtumo)) sektoriaus specialistus su atlikto kokybinio tyrimo rezultatais, pastarieji buvo aptariami darbo grupėse ir formuluojamos rekomendacijos politikos formuotojams. Diskusijose išryškintos esminės žmonių, užsikrėtusių ŽIV ar sergančių AIDS, problemos, galimi kai kurių problemų sprendimo būdai.

Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje finansuojamą projektą „Asmenų, užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS, pažeidžiamumo tyrimas Lietuvoje“ nuo 2009 metų pavasario įgyvendina Higienos institutas. Projekto uždaviniai –  atskleisti ŽIV infekuotų asmenų socialinę atskirtį sąlygojančius faktorius asmeninėje aplinkoje, švietimo sistemoje, sveikatos priežiūros sistemoje, darbo rinkoje, sąveikose su nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat švietimo paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų ir nevyriausybinio sektoriaus bei darbo rinkos atstovų nuostatas ir sampratas apie ŽIV infekuotų asmenų situaciją.

Šis tyrimas, kuris yra Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) regioninio projekto dalis, atliktas naudojant vienodą metodiką šešiose Europos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos šalyse.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 262 2781 arba el. paštu liva@hi.lt.