2009

Sudaryta Ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti

2009 09 25

Šių metų rugsėjo 21 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-752 patvirtinta ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti.

Ekspertų grupė buvo sudaryta įgyvendinant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008-2014 metų programą ir ES rekomendacijos nuostatas, įpareigojančias kiekvienoje ES šalyje įsteigti koordinacinę ekspertų grupę, kurios nariais būtų atstovai iš įvairių institucijų, susijusių su antibiotikų vartojimo ir atsparumo klausimais. Taip būtų užtikrintas tarpsektorinis bendradarbiavimas ir įvairiapusis problemos sprendimas.

Ekspertų grupę sudaro Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, Valstybinės ligonių kasos, Farmacijos departamento, Higienos instituto, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai, universitetų atstovai. Ekspertų grupės pirmininkas – Sveikatos apsaugos viceministras Artūras Skikas.

Pagrindinis Ekspertų grupės tikslas – dalyvauti kuriant antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos sistemą ir užtikrinti jos veiklą Lietuvoje. Ekspertų grupės uždaviniai:
• teikti ekspertinę, metodinę pagalbą kuriant ir tobulinant mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams stebėjimo sistemą bei jai veikiant Lietuvoje;
• teikti ekspertinę, metodinę pagalbą kuriant ir tobulinant antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėjimo sistemą bei jai veikiant Lietuvoje;
• teikti ekspertinę, metodinę pagalbą užtikrinant racionalų antimikrobinių preparatų vartojimą;
• dalyvauti užtikrinant didesnį visuomenės informuotumą teisingo antimikrobinių preparatų vartojimo klausimais;
• teikti ekspertinę, metodinę pagalbą siekiant gerinti sveikatos priežiūros įstaigų specialistų žinias ir kompetenciją antimikrobinio atsparumo klausimais;
• nagrinėti kitus su antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencija susijusius klausimus, teikti siūlymus ir rekomendacijas.

Artimiausiu metu ekspertų grupė parengs Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008-2014 metų programos 2010-2011 metų įgyvendinimo priemonių planą bei 2009 m. Europos supratimo apie antibiotikus dienos minėjimo Lietuvoje planą.

Ekspertų grupės sudėtis:
Artūras Skikas – Sveikatos apsaugos ministerijos viceministras (pirmininkas);
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vedėja (pirmininko pavaduotoja);
Asta Palekauskaitė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja (sekretorė);
Arvydas Ambrozaitis – Lietuvos infektologų draugijos pirmininkas;
Mindaugas Būta – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus vedėjas;
Kristina Garuolienė – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kompensavimo skyriaus vedėja;
Jolanta Gulbinovič – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų direktoriaus valdymui pavaduotoja akademiniam ir moksliniam darbui;
Stasė Jankūnienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;
Gita Krukienė – Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotoja;
Jolanta Miciulevičienė – Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Klinikinių tyrimų poskyrio vedėja;
Alvyda Naujokaitė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Rima Vaitkienė – Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Leonas Valius – Kauno medicinos universiteto klinikų Šeimos medicinos klinikos vadovas.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu rolanda.valinteliene@hi.lt