2009

ECDC Patarėjų forumo 19-tasis pasitarimas Stokholme (Švedija)

2009 09 25

Rugsėjo 22–23 dienomis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre (ECDC) Stokholme įvyko 19-tasis Patarėjų forumo pasitarimas, kuriame Lietuvą atstovavo Higienos instituto Visuomenės sveikos tyrimų skyriaus vedėja dr. Rolanda Valintėlienė.

ECDC Patarėjų forumas (angl. – Advisory Forum, AF) – ECDC direktoriaus patariamasis organas, kurį sudaro po vieną atstovą (ir jo pakaitinis asmuo) iš visų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių bei Pasaulinės sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos Pacientų forumo bei kitų Europinių organizacijų atstovai. Patarėjų forumo posėdžiai vyksta 4–5 kartus per metus, juose aptariamos pagrindinės infekcinių ligų problemos ir grėsmės, ekspertai teikia komentarus ir siūlymus ECDC veiklos tobulinimui, rengiamiems dokumentams.

19-tojo AF pasitarimo metu ECDC atstovai trumpai supažindino su centro veikla per pastaruosius 3 mėnesius, aptartas ECDC 2010 m. veiklos plano projektas. ECDC 2010 m. planuoja baigti savo augimo fazę, numatoma, kad bus pilnai sukomplektuotas personalas (apie 300 specialistų), biudžetas pasieks 60 mln. Eurų. Visas ECDC veiklos planavimas nuo 2010 m. bus vykdomas tik pagal atskirų ligų grupių programas. Iš 6 ECDC programų, Higienos instituto specialistai dalyvauja Antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų programoje. Daugiau apie šią programą ECDC tinklapyje.

Dėl epidemiologinės situacijos Europoje ir visame pasaulyje, daugiausia dėmesio pasitarimo metu buvo skirta pandeminiam gripui: išsami informacija apie dabartinę situaciją, informacijos medikams ir visuomenei sklaida, vakcinų gamyba. Šiuo metu Europoje yra registruojamos 5 pandeminio gripo vakcinos, iš kurių trys – visai Europai, o dvi – vietinių gamintojų registruojamos tik gamintojo šalyje: Vengrijoje ir Rumunijoje. Posėdyje patirtimi pasidalino  didžiausią H1N1 gripo atvejų skaičių turėjusių Europos šalių (Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Ispanijos) atstovai, pristatyta jau 2009 m. žiemos sezoną pergyvenusių šalių (pvz., Australijos) patirtis. Visose šalyse registruotas itin didelis sergamumas jaunų žmonių ir vaikų grupėse, todėl neapseita be laikino mokyklų uždarymo. Ispanijos atstovai akcentavo būtinybę šalims įvertinti intensyvios terapijos skyrių pasirengimą priimti neįprastai didelį pacientų skaičių.

AF nariai supažindinti su kitų programų veikla. Itin aktyvi antimikrobinio atsparumo tema, beveik baigtas pasiruošimas Europos supratimo apie antibiotikus dienos 2009 m. paminėjimui – parengta ir ECDC tinklapyje paskelbta medžiaga, kuri greitai bus išversta į visas ES kalbas: bendra informacija, pagrindinės žinutės visuomenei bei medikams, informaciniai – reklaminiai filmukai. Europos supratimo apie antibiotikus diena visoje Europoje bus minima lapkričio 18 d. 2008 metais pirmą kartą surengtos Europos supratimo apie antibiotikus dienos pagrindinis tikslas buvo informuoti visuomenę apie neteisingo antibiotikų vartojimo pasekmes, atsparių antibiotikams bakterijų keliamą grėsmę. Šiais metais parengta tyrimais pagrįstos medžiagos medikams, visų pirma – šeimos gydytojams, apie pagrindinius antibiotikų skyrimo optimizavimo kelius, skyrimo klaidas. Daugiau informacijos apie Europos supratimo apie antibiotikus dieną specialiame ECDC tinklapyje (daugiau).

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu rolanda.valinteliene@hi.lt.