2009

Įvyko susitikimas dėl išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėsenos

2009 09 24
Šių metų rugsėjo 22 dieną Higienos institute įvyko susitikimas su savivaldybių atstovais dėl išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėsenos vykdymo.
Susitikime dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento, Higienos instituto, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, Valstybinės darbo inspekcijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus atstovai ir atsakingi asmenys už stebėsenos vykdymą iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Druskininkų, Marijampolės ir Elektrėnų miestų ir 16 rajonų savivaldybių.
Susitikimo metu buvo pristatyti teisės aktai, reglamentuojantys “Asbesto šalinimo programos” įgyvendinimo priemonių vykdymą, aptarti programos uždaviniai, buvo pristatyti “Išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėsenos 2009-2013 metų” priemonių atsakingi vykdytojai, planuojami darbai. Taip pat buvo pateikta informacija apie asbestą ir jo keliamą pavojų sveikatai.
Diskusijų metu buvo aptarta paraiškų, reikalingų stebėsenai atlikti, surinkimo problema. Dalyviai pažymėjo, kad gyventojams ir darbuotojams trūksta spausdintos informacijos apie apsaugos nuo asbesto poveikio priemones. Vieningai pageidavo organizuoti susitikimą su kompetentingais Aplinkos ministerijos atstovais dėl asbesto gaminių inventorizacijos vykdymo. Ateityje nuspręsta planuoti susitikimus asbesto klausimais, bendradarbiaujant su aplinkos ir sveikatos apsaugos specialistais.

2009-09-22 susitikimo su savivaldybėmis pranešimo medžiaga (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteikiama tel. 212 25 89 arba el. p.: grazina.smolianskiene@dmc.lt.