2009

Įvyko susitikimas „Profesinių ligų valstybės registrui teikiamų duomenų kokybė“

2009 09 11
Šių metų rugsėjo 10 dieną Higienos instituto Darbo medicinos centre įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registrui teikiamų duomenų kokybės.
 
Pasitarime dalyvavo Profesinių ligų valstybės registro, Valstybinės darbo inspekcijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, darbo medicinos gydytojai.
 
Pasitarimo metu buvo pristatyta Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatų nauja redakcija, iškeltos pagrindinės problemos, susijusios su duomenų teikimu registrui, netekto darbingumo dėl profesinės ligos nustatymu, profesinių ligų kompensavimu. Vyko aktyvi diskusija, dalyviai reiškė savo nuomonę bei teikė pasiūlymus.
 
Nutarta parengti rekomendacijas dėl registrui teikiamų dokumentų pildymo bei svarstyti galimybę peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius profesinių ligų nustatymo tvarką, netekto darbingumo dėl profesinės ligos nustatymą, profesinių ligų kompensavimą.
 
Daugiau informacijos apie profesinių ligų registro veiklą rasite apsilankę mūsų interneto svetainės skyrelyje "Registrai" → „Profesinių ligų registras“, taip pat informacija teikiama telefonu (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt.