2009

Ekspertų pasitarimas ECDC dėl hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo

2009 09 11
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre Stokholme rugsėjo 9-10 dienomis vyko Ekspertų pasitarimas dėl Europinio hospitalinių infekcijų ir antibiotikų vartojimo paplitimo tyrimo. Pasitarime dalyvavo paplitimo tyrimų organizavimo patirtį turintys ekspertai iš 20 ES šalių,  tarp jų - Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų sk. vedėja dr. Rolanda Valintėlienė.

Hospitalinės infekcijos ir antimikrobinis atsparumas yra viena iš pagrindinių sveikatos problemų, kurių valdymą koordinuoja Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Vienas iš svarbių programos uždavinių yra nustatyti realią hospitalinių infekcijų naštą Europoje ir atskirose ES šalyse, todėl pradedama diegti vieninga hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros sistema. Bendram situacijos įvertinimui, kaip vienas iš paprasčiausių ir pigiausių  metodų pasirinktas paplitimo tyrimas.

Infekcijų paplitimo tyrimai yra atlikti 18-je Europos šalių, kai kuriose iš jų, įskaitant Lietuvą – jie atliekami periodiškai. Šių  tyrimų duomenimis hospitalinių infekcijų paplitimas skirtingose šalyse svyruoja nuo 3,5 iki 10,5 proc. Tačiau visose šalyse naudojamos ne tik skirtingos metodikos, bet patys hospitalinių infekcijų apibrėžimai. Todėl neįmanoma ne tik palyginti situacijos skirtingose šalyse, bet ir numatyti bendros situacijos ES.

Esant tokiai situacijai, pradedant diegti bendrą hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros sistemą,  planuojama atlikti vieningą hospitalinių infekcijų ir antibiotikų vartojimo paplitimo tyrimą Europoje, vėliau jį kartoti periodiškai. Pasitarimo metu buvo rengiamas vieningas tyrimo protokolas, derinamas bandomojo tyrimo ir pagrindinio tyrimo organizavimas, aptartas mokymo planas,  išklausyta JAV Ligų kontrolės centro specialistų patirtis.

Informacijos apie ECDC hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo programą galima rasti centro internetiniame tinklapyje www.ecdc.europa.eu.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu: rolanda.valinteliene@hi.lt.