2009

Tarptautinio projekto e-Bug baigiamasis dalyvių susitikimas

2009 09 10
Šių metų rugsėjo 3-4 d. Londone vyko baigiamasis tarptautinio projekto e-Bug dalyvių susitikimas, kuriame buvo aptarti projekto rezultatai bei galimybės jį plėtoti kitose šalyse. Susitikime dalyvavo ir Higienos instituto, kuris yra projekto partneris Lietuvoje, atstovas.

Siekiant sumažinti infekcijų plitimą mokyklose ir suformuoti teisingą jaunų žmonių požiūrį į antibiotikų vartojimą, 2006 m. Anglijoje inicijuotas moksleiviams mokomasis e-Bug projektas, paremtas teisingu antibiotikų vartojimu ir higienos mokymu. Projekto metu sukurta mokomoji medžiaga 9-11 metų ir 13-15 metų moksleivių grupėms, ji integruota į mokymo programas. Mokymų metu moksleiviams suteikiama žinių apie teisingą antibiotikų vartojimą bei neteisingo vartojimo pasekmes, bakterijų atsparumo antibiotikams atsiradimą ir plitimą visuomenėje. Moksleiviai supažindinami su infekcijų plitimo keliais, rankų ir kvėpavimo higiena, vakcinų svarba, mokomi kaip  išvengti infekcijų plitimo. Be mokomosios medžiagos sukurtas ir internetinis tinklapis, kuriame gausu žaidimų, filmukų, užduočių, padedančių praktiškai spręsti įvairias situacijas.

Baigiamajame susitikime pristatyti projekto įgyvendinimo rezultatai jį vykdžiusiose šalyse. Visi dalyviai galėjo patys atlikti užduotis, skirtas moksleiviams. Diskutuota dėl galimo projekto įgyvendinimo jo nevykdančiose šalyse, tame tarpe  ir Lietuvoje.

Lietuva, būdama asocijuota projekto partnere, stebėjo projekto įgyvendinimą ir 2008 m., minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, atskiri projekto fragmentai išbandyti Vilniaus ir Kauno mokyklose. Ateityje Higienos institutas ieškos galimybių pristatyti projekto medžiagą tolesniam jo įgyvendinimui Lietuvoje.

Susitikimo pabaigoje Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro atstovas Dominique L. Monnet supažindino su 2009 m. Europos supratimo apie antibiotikus  minėjimo medžiaga.

Daugiau apie projektą: www.e-bug.eu

Informacija suteikiama tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu asta@hi.lt