2009

Organizuojamas susitikimas „Profesinių ligų valstybės registrui teikiamų duomenų kokybė“

2009 09 02
Šių metų rugsėjo 10 dieną Higienos instituto Darbo medicinos centro salėje (Etmonų 3/6, Vilnius) įvyks pasitarimas „Profesinių ligų valstybės registrui teikiamų duomenų kokybė“.

Pasitarime kviečiami dalyvauti, darbo medicinos gydytojai, Valstybinės darbo inspekcijos nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos atstovai.

Pasitarimo metu bus pristatyta Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatų nauja redakcija, informacija apie Profesinių ligų valstybės registrui teikėjų pateikiamų duomenų kokybę, informacija apie profesinių ligų nustatymą ir kodavimą, netekto darbingumo (procentais) dėl profesinės ligos nustatymą, apie laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos nustatymą ir Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvados nustatymą apie panaikintą profesinę ligą. Pasitarimo pabaigoje vyks diskusijos ir siūlymų apibendrinimas profesinių ligų duomenų kokybei pagerinti.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt.