2009

Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo 2009 m. rezultatai

2009 08 31
2009 m. balandžio mėn. vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465), asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliktas infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas.

Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo duomenis pateikė 42,1% (61 iš 145) stacionarines paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga: 67,2% (45 iš 67) bendrojo pobūdžio, 20,4% (10 iš 49) palaikomojo gydymo ir slaugos bei 20,7% (6 iš 29) specializuotų ligoninių. Bendrai ligoninės pateikė duomenis apie 13 609 pacientus, kurių 85,6% sudarė pacientai besigydantys bendrojo pobūdžio ligoninėse.

Pagrindiniai rezultatai. Tyrimo metu 21,6% (2941) pacientų turėjo infekciją, iš jų 20,0% (587) - įgytą stacionare ir  80,0% (2354) - įgytą visuomenėje. Bendras hospitalinių infekcijų paplitimas buvo 4,3%, kuris didžiausias buvo palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse (4,9%). Atskirose ligoninėse hospitalinių infekcijų paplitimas svyravo nuo 0 iki 11,3% - bendrojo pobūdžio ligoninėse, nuo 0 iki 28,0% - palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse ir nuo 0 iki 4,5% - specializuotose ligoninėse. Didžiausias hospitalinių infekcijų paplitimas nustatytas reanimacijos - intensyvios terapijos (15,9%) ir chirurgijos skyriuose (7,6%), o vertinant skirtingas amžiaus grupes - vaikų iki vienerių metų amžiaus grupėje (7,5%).

Hospitalinių infekcijų struktūroje vyravo apatinių kvėpavimo takų infekcijos (t. sk. pneumonijos), kurios sudarė daugiau nei trečdalį visų diagnozuotų infekcijų (36,6%), operacinių žaizdų infekcijos (15,5%) bei šlapimo takų (10,9%) ir odos minkštųjų audinių infekcijos (10,6%).

Nustatyti dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Staphylococcus aureus (20,5%), tame skaičiuje – meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 4,5%, Pseudomonas aeruginosa (9,3%), tame skaičiuje Pseudomonas aeruginosa gaminantis plataus spektro laktamazes (ESBL, IBL) – 0,7% ir Escherichia coli (10,4%), tame skaičiuje Escherichia coli gaminanti plataus spektro laktamazes (ESBL) – 0,7%.

Tyrimo metu 29,8% pacientų turėjo bent vieną iš trijų rizikos veiksnių (dirbtinė plaučių ventiliacija, kraujagyslių kateteris ir šlapimo pūslės kateteris). Didžiausias visų invazinių priemonių paplitimas nustatytas bendrojo pobūdžio ligoninėse.

Paplitimo tyrimo metu ketvirtadalis pacientų (26,4%) gydyti antibakteriniais preparatais. Dažniausiai pacientams buvo skirta I-II kartos cefalosporinai (20,6%), penicilinai (17,9%) bei aminoglikozidai (15,8%). Beveik ketvirtadalis visų antibakterinių vaistų paskirti profilaktikos tikslu (23,4%).

Su infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo ataskaita galima susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje "Hospitalinės infekcijos" → „Hospitalinių infekcijų priežiūros duomenų ataskaitos.“

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: jolanta.asembergiene@hi.lt