2009

Baigtas vykdyti projektas „Žmonių, užsikrėtusių ŽIV (sergančių AIDS), pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje (2009)“

2009 08 25
Higienos institutas baigė vykdyti Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) Lietuvoje finansuojamą mokslinį projektą „Žmonių, užsikrėtusių ŽIV (sergančių AIDS), pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje (2009)“ (Darbo vadovas – dr. Romualdas Gurevičius, atsakinga vykdytoja – Lijana Vainoriūtė), ir įvertino žmonių, užsikrėtusių ŽIV (sergančių AIDS), individualią patirtį ir pažeidžiamumą Lietuvoje. Kokybinio tyrimo metu gautos naujos žinios apie žmonių užsikrėtusių ŽIV (sergančių AIDS), diskriminacijos ir stigmos patirtį visuomenėje, nustatytos kliūtys ir barjerai, trukdantys žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV (sergantiems AIDS), gauti sveikatos priežiūros paslaugas, mokytis, įsidarbinti. Atskleistas švietimo, sveikatos priežiūros, darbo rinkos (darbdavių) ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų požiūris į žmones užsikrėtusius ŽIV (sergančius AIDS). Tyrimo rezultatus ketinama paskelbti šių metų rugsėjo mėnesį.
Projekto vykdytojų vardu labai dėkojame visiems tyrimo dalyviams ir nevyriausybinėms organizacijoms už nuoširdų bendradarbiavimą ir išsakytas nuomones, dalijimąsi savo mintimis ir patirtimi projekto tematika; taip pat projekto iniciatoriams ir konsultantams už didelį indėlį analizuojant gautus tyrimo duomenis bei metodines konsultacijas.

Plačiau su patvirtintais mokslinių darbų projektais  ir baigtų vykdyti mokslinių darbų ataskaitomis galima susipažinti  Instituto interneto svetainės (www.hi.lt) skyrelyje "Projektai" → „Tyrimai“.

Daugiau informacijos apie vykdytą projektą:

Lijana Vainoriūtė
Jaunesnioji  mokslo darbuotoja
Higienos Instituto Epidemiologijos ir biostatistikos skyrius
El. paštas: liva@hi.lt